งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8

3 ครูปพิชญา คนยืน ลับ สมอง

4 ครูปพิชญา คนยืน กิจกรรม ชุดที่ 5 ขั้นตอนวิธีคิด แบบยุคลิด การหา ค่าประมาณของ จำนวนอตรรกยะ อาจใช้วิธีคิดแบบ ยุคลิดที่ช่วยให้ ง่ายขึ้น

5 ครูปพิชญา คนยืน และเร็วขึ้น การหา ค่าประมาณของ ทำตามขั้นตอน ได้ดังนี้

6 ครูปพิชญา คนยืน 1. เนื่องจาก จะได้ 1 < < 2 หาค่าเฉลี่ย จาก 1+2 = 1.5 2 จะได้

7 ครูปพิชญา คนยืน 3. เนื่องจาก จะได้ หาค่าเฉลี่ย จะได้

8 ครูปพิชญา คนยืน นั่นคือ ให้นักเรียนทำ กิจกรรมต่อไปนี้ โดยไม่ใช้เครื่อง คิดเลขหาคำตอบ โดยตรง

9 ครูปพิชญา คนยืน 2. เนื่องจาก จะได้ หาค่าเฉลี่ย จะได้

10 ครูปพิชญา คนยืน 1. หาค่าประมาณ ของ เป็น ทศนิยมสาม ตำแหน่ง 2. หาค่าประมาณ ของ เป็น ทศนิยมสาม ตำแหน่ง

11 ครูปพิชญา คนยืน 3. หาค่าประมาณ ของ เป็นทศนิยมสอง ตำแหน่ง

12 ครูปพิชญา คนยืน พบกันใหม่วัน พรุ่งนี้ เรื่อง สถิติ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google