งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมคุณภาพ (Quality control : Q.C) ความหมายของการ ควบคุมคุณภาพ ความหมายของการ ควบคุมคุณภาพ (Definition of quality control) (Definition of quality.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมคุณภาพ (Quality control : Q.C) ความหมายของการ ควบคุมคุณภาพ ความหมายของการ ควบคุมคุณภาพ (Definition of quality control) (Definition of quality."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมคุณภาพ (Quality control : Q.C) ความหมายของการ ควบคุมคุณภาพ ความหมายของการ ควบคุมคุณภาพ (Definition of quality control) (Definition of quality control) ชนิดของคุณภาพ ชนิดของคุณภาพ (Type of Quality) (Type of Quality)

2 ความจำเป็นในการควบคุม คุณภาพ ประวัติความเป็นมาของการควบคุม คุณภาพ ประวัติความเป็นมาของการควบคุม คุณภาพ การเลือกแบบสำหรับการรับรอง ระบบคุณภาพ การเลือกแบบสำหรับการรับรอง ระบบคุณภาพ ระบบคุณภาพโรงงาน ISO 9000 ระบบคุณภาพโรงงาน ISO 9000 ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 ISO 9004

3 มาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14000 ISO 14001/4 ISO 14001/4 ISO 14010-12 ISO 14010-12 ISO 14020-25 ISO 14020-25 ISO 14030/31 ISO 14030/31 ISO 14040-43 ISO 14040-43

4 วิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality control technics) แผนภูมิควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Quality control charts) (Quality control charts) ชนิดของแผนภูมิควบคุมคุณภาพ ชนิดของแผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Type of quality control charts) (Type of quality control charts) แผนภูมิควบคุมคุณภาพสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมคุณภาพสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมคุณภาพข้อบกพร่องของ ผลิตภัณฑ์ แผนภูมิควบคุมคุณภาพข้อบกพร่องของ ผลิตภัณฑ์ แผนภูมิควบคุมคุณภาพของเสีย แผนภูมิควบคุมคุณภาพของเสีย

5 การทดสอบและการตรวจสอบ คุณภาพ (Testing For Quality control and inspection) วิธีการตรวจสอบทุกชิ้น (Screeing Inspection) วิธีการตรวจสอบทุกชิ้น (Screeing Inspection) วิธีการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละรุ่น (Lot by Lot Inspection) วิธีการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละรุ่น (Lot by Lot Inspection) วิธีตรวจสอบตามขบวนการผลิต (Process Inspection) วิธีตรวจสอบตามขบวนการผลิต (Process Inspection)


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมคุณภาพ (Quality control : Q.C) ความหมายของการ ควบคุมคุณภาพ ความหมายของการ ควบคุมคุณภาพ (Definition of quality control) (Definition of quality.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google