งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับทะเลปานกลางคือ ค่าเฉลี่ย ของระดับน้ำทะเล ซึ่งคำนวณจาก ผลการตรวจวัดระดับน้ำทะเลขึ้น - ลง ในที่ใดที่หนึ่งที่ได้บันทึกไว้ ติดต่อกันไว้ เป็นระยะเวลานาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับทะเลปานกลางคือ ค่าเฉลี่ย ของระดับน้ำทะเล ซึ่งคำนวณจาก ผลการตรวจวัดระดับน้ำทะเลขึ้น - ลง ในที่ใดที่หนึ่งที่ได้บันทึกไว้ ติดต่อกันไว้ เป็นระยะเวลานาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับทะเลปานกลางคือ ค่าเฉลี่ย ของระดับน้ำทะเล ซึ่งคำนวณจาก ผลการตรวจวัดระดับน้ำทะเลขึ้น - ลง ในที่ใดที่หนึ่งที่ได้บันทึกไว้ ติดต่อกันไว้ เป็นระยะเวลานาน การ ตรวจวัดระดับน้ำครั้งแรก ของประเทศไทย เริ่มขึ้น เมื่อใด ไม่มีหลักฐานบันทึก ไว้แน่นอน การตรวจใน สมัยก่อนตรวจโดยวิธีใช้ บรรทัดปักไว้ในทะเล โดย มิได้เทียบกับเส้นเกณฑ์ใด ๆ รัชกาลที่ ๖ จึงได้มีการ ว่าจ้างชาวยุโรป ชื่อ มิสเตอร์มาสเตอร์ (Master) เมื่อ ก. ย. ๒๔๕๓ ให้ทำการสร้างสถานีวัด ระดับน้ำแบบถาวรขึ้นที่ เกาะหลัก จ. ประจวบคีรีขันธ์ และเริ่มใช้ เครื่อง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๕๓ โดยทำการ ตรวจวัดระดับน้ำอย่าง ต่อเนื่อง ถึงเดือน เม. ย. ๒๔๕๔ รวม ๖ เดือนเศษ จากนั้นจึงนำผลที่ได้ คำนวณหาค่าเฉลี่ย ซึ่งถือ เป็นเส้นเกณฑ์อันหนึ่งเรียก ระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) และ กำหนดให้ระดับทะเลปาน กลาง มีค่าเป็นศูนย์ จาก เส้นเกณฑ์ดังกล่าว ได้ทำ การโยงระดับถ่าย ค่าไว้ที่ หมุดระดับชายฝั่งของเกาะ หลัก ซึ่งสร้างเป็นรอยบาก บนหินทรายและให้ชื่อหมุด ระดับว่า หมุด BMA มีค่า สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ๑. ๔๔๓๙ เมตร หมุดนี้เป็น หมุดระดับแรกที่กำหนดให้ เป็น เส้นเกณฑ์มาตรฐาน ในการโยงระดับความสูง ของประเทศไทย รอยบากบนหินทราย หมุด BMA รอยบากบนหินทราย หมุด BMA ระดับทะเลปานกลาง ( MSL ) หมุดระดับแห่งแรกของประเทศไทย สถานีวัดระดับน้ำเกาะหลักเรือนเก่า

2 กำเนิดพื้นเกณฑ์ระดับทะเล ปานกลางมาตรฐานของประ ทศไทย หลังจากจัดทำหมุด BMA แล้ว การตรวจระดับน้ำที่เกาะหลัก ยังดำเนินต่อไปจนถึงเดือน ตุลาคม พ. ศ. ๒๔๕๘ รวม เวลาตรวจวัดประมาณ ๕ ปี จึงได้มีการนำเอาค่าที่บันทึก ไว้ มาคำนวณ หาค่าเฉลี่ย ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ผลที่ได้ ปรากฏว่า ระดับทะเลปาน กลางใหม่ต่ำกว่าเดิม ๐. ๐๐๓๘ เมตร ค่าของหมุด BMA จึง เปลี่ยนเป็น ๑. ๔๔๗๗ เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง เกาะหลัก ระดับทะเลปาน กลางใหม่นี้ ได้ใช้เป็นพื้น เกณฑ์ระดับทะเลปานกลาง มาตรฐานของประเทศไทย และจากหมุด BMA นี้ กรม แผนที่ทหารได้ทำการโยง ระดับถ่ายค่าไปยังหมุดระดับ ทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นพื้น เกณฑ์อ้างอิงในงานสำรวจ แผนที่ทั้งทางบกและในทะเล งานวิศวกรรมชายฝั่งงาน ก่อสร้างและอื่น ๆ สถานีวัดระดับน้ำเกาะหลักปัจจุบัน หมุดระดับที่สร้างไว้บนพิพิธภัณฑ์ หน้าศาลากลางจังหวัด หมุดระดับที่สร้างไว้บนพิพิธภัณฑ์ หน้าศาลากลางจังหวัด

3

4


ดาวน์โหลด ppt ระดับทะเลปานกลางคือ ค่าเฉลี่ย ของระดับน้ำทะเล ซึ่งคำนวณจาก ผลการตรวจวัดระดับน้ำทะเลขึ้น - ลง ในที่ใดที่หนึ่งที่ได้บันทึกไว้ ติดต่อกันไว้ เป็นระยะเวลานาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google