งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ความสัมพันธ์ เศษส่วนกับทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ความสัมพันธ์ เศษส่วนกับทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ความสัมพันธ์ เศษส่วนกับทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม และเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์ ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้

3 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ทบทวน ทศนิยม 3= = = ….

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เศษส่วน 5 =,,

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 0.1 = 0.01 = 0.23 = ทศนิยมกับเศษส่วน

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 0.7 = 0.03 = 0.39 = ทศนิยมกับเศษส่วน

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = = 2 5 × × 10 = = = × 10

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = 2 ÷ =

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = = = =

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = = = =

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = 2 ÷ = …

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = 2 ÷ =

13 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหัด 1.7 หน้า 76,77 ข้อ 1 ถึงข้อ 4


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ความสัมพันธ์ เศษส่วนกับทศนิยม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google