งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ความหมาย เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ความหมาย เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ความหมาย เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 33101 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เศรษฐศาสตร์

2 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ชื่อ …………… ชั้น …… เลขที่ ….. ชีวิตตามแนวพระราชดำริ บรรยายภาพ ….……………….... ( มีต่อด้านหลัง )

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี กำหนดส่ง ……………………....

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ใบงาน …. 1. วิชาเศรษฐศาสตร์ แปลได้ว่าการมี ทักษะในการจัดการ เรื่องครอบครัว …. 1. วิชาเศรษฐศาสตร์ แปลได้ว่าการมี ทักษะในการจัดการ เรื่องครอบครัว …. 2. เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่จำเป็นกับ บุคคลที่จะประกอบธุรกิจเท่านั้น …. 2. เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่จำเป็นกับ บุคคลที่จะประกอบธุรกิจเท่านั้น

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี …. 3. เป้าหมายสูงสุดของผู้บริโภคคือ ได้ รับความพอใจสูงสุดจากการบริโภค …. 3. เป้าหมายสูงสุดของผู้บริโภคคือ ได้ รับความพอใจสูงสุดจากการบริโภค …. 4. ประชาชนมีบทบาทเพียงผู้บริโภค เท่านั้น …. 4. ประชาชนมีบทบาทเพียงผู้บริโภค เท่านั้น …. 5. เศรษฐศาสตร์มีความสัมพันธ์กับ วิชาภูมิศาสตร์ …. 5. เศรษฐศาสตร์มีความสัมพันธ์กับ วิชาภูมิศาสตร์

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี …. 6. เศรษฐกิจ เป็นคำที่มา จากภาษากรีก ว่า oikonomikos …. 6. เศรษฐกิจ เป็นคำที่มา จากภาษากรีก ว่า oikonomikos …. 7. หน่วยครัวเรือนมีฐานะเป็นทั้งผู้ ผลิตและเจ้าของปัจจัยการผลิต …. 7. หน่วยครัวเรือนมีฐานะเป็นทั้งผู้ ผลิตและเจ้าของปัจจัยการผลิต …. 8. หน้าที่พื้นฐานของรัฐบาล คือ การ จัดสรรทรัพยากร รายได้และการ รักษาเสถียรภาพ …. 8. หน้าที่พื้นฐานของรัฐบาล คือ การ จัดสรรทรัพยากร รายได้และการ รักษาเสถียรภาพ

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เฉลยคำตอบ …. 1. วิชาเศรษฐศาสตร์ แปลได้ว่าการมี ทักษะในการจัดการ เรื่องครอบครัว …. 1. วิชาเศรษฐศาสตร์ แปลได้ว่าการมี ทักษะในการจัดการ เรื่องครอบครัว …. 2. เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่จำเป็นกับ บุคคลที่จะประกอบธุรกิจเท่านั้น …. 2. เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่จำเป็นกับ บุคคลที่จะประกอบธุรกิจเท่านั้น 2. เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่จำเป็นกับ บุคคลทุกคน 2. เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่จำเป็นกับ บุคคลทุกคน

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี …. 3. เป้าหมายสูงสุดของผู้บริโภคคือ ได้ รับความพอใจสูงสุดจากการบริโภค …. 3. เป้าหมายสูงสุดของผู้บริโภคคือ ได้ รับความพอใจสูงสุดจากการบริโภค …. 4. ประชาชนมีบทบาทเพียงผู้บริโภค เท่านั้น …. 4. ประชาชนมีบทบาทเพียงผู้บริโภค เท่านั้น 4. ประชาชนมีบทบาทเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ บริโภคและเจ้าของปัจจัยการผลิต 4. ประชาชนมีบทบาทเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ บริโภคและเจ้าของปัจจัยการผลิต

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี …. 5. เศรษฐศาสตร์มีความสัมพันธ์กับ วิชาภูมิศาสตร์ …. 5. เศรษฐศาสตร์มีความสัมพันธ์กับ วิชาภูมิศาสตร์ …. 6. เศรษฐกิจ เป็นคำที่มา จากภาษากรีก ว่า oikonomikos …. 6. เศรษฐกิจ เป็นคำที่มา จากภาษากรีก ว่า oikonomikos 6. เศรษฐกิจ เป็นคำ ที่มาจากภาษากรีก ว่า oikos 6. เศรษฐกิจ เป็นคำ ที่มาจากภาษากรีก ว่า oikos

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี …. 7. หน่วยครัวเรือนมีฐานะเป็นทั้งผู้ ผลิตและเจ้าของปัจจัยการผลิต …. 7. หน่วยครัวเรือนมีฐานะเป็นทั้งผู้ ผลิตและเจ้าของปัจจัยการผลิต …. 8. หน้าที่พื้นฐานของรัฐบาล คือ การ จัดสรรทรัพยากร รายได้และการ รักษาเสถียรภาพ …. 8. หน้าที่พื้นฐานของรัฐบาล คือ การ จัดสรรทรัพยากร รายได้และการ รักษาเสถียรภาพ


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ความหมาย เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google