งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดือน 5 ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุก ๆ ปี เราเรียกวันนี้ว่า “ วันสงกรานต์ ” หรือ วันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดือน 5 ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุก ๆ ปี เราเรียกวันนี้ว่า “ วันสงกรานต์ ” หรือ วันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เดือน 5 ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุก ๆ ปี เราเรียกวันนี้ว่า “ วันสงกรานต์ ” หรือ วันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์

2 พวกเราชาวไทยใน ปัจจุบัน ถือวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวัน ครอบครัว

3 ได้มีโอกาสนำครอบครัว ร่วมกิจกรรมดีๆหลาย เรื่อง ในเทศกาลสงกรานต์ ของไทย

4 ร่วมทั้งการความสะอาด บ้านเรือนและ อบต. ได้จัดกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุ สืบสาร วัฒนธรรมไทย

5 นำบุตรหลานไปทำบุญที่วัด หลังทำบุญถวายภัตราหารแด่ พระสงฆ์ ทุกครอบครัวถือโอกาสพบ ญาติ ที่ไม่ค่อยได้เจอกัน มานั่งร่วมวงรับประทานอาหาร ร่วมกัน

6 ร่วมทำบุญปิดทองพระ ก่อ กองพระทรายตามประเพณี ไทยๆ นำเด็กร่วมกิจกรรม ของ อบต. สรงน้ำพระและ รดน้ำผู้ใหญ่ขอพรจากท่าน รวมถึงการที่ครอบครัว ร่วมกันบังสุกุลให้แก่ บรรพบุรุษ

7 เด็กๆผู้ชายมีโอกาส ดีกว่า เด็กหญิงที่มีโอกาส บรรพชา เป็นสามเณรภาคฤดู ร้อน

8 ถือเป็นหนึ่ง ในการ สร้างความเข็มแข้ง ให้แก่เด็กๆ ได้ด้วย ครับ


ดาวน์โหลด ppt เดือน 5 ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุก ๆ ปี เราเรียกวันนี้ว่า “ วันสงกรานต์ ” หรือ วันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google