งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ถนนคนเดินตรอกโรงยา ( ร้านโรตี กรอบ ) จัดทำโดย 1. นางสาวชื่นนภา บัวเทศ เลขที่ 22 2. นางสาวปัทมาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ถนนคนเดินตรอกโรงยา ( ร้านโรตี กรอบ ) จัดทำโดย 1. นางสาวชื่นนภา บัวเทศ เลขที่ 22 2. นางสาวปัทมาภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ถนนคนเดินตรอกโรงยา ( ร้านโรตี กรอบ ) จัดทำโดย 1. นางสาวชื่นนภา บัวเทศ เลขที่ นางสาวปัทมาภรณ์ ทัพศิริ เลขที่ นางสาวสุณิสา ส่วนบุญ เลขที่ นางสาวอภิญญา เครือบโสภา เลขที่ 38 เสนอ คุณครูจงรัก เทศนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ. เมือง จ. อุทัยธานี

2 ประวัติความเป็นมาของตรอก โรงยา ตรอกโรงยา ในอดีตนั้น กลุ่มคนจีนมีการตั้ง ขบวนการอั้งยี่โดยมีเถ้าแก่ ซอยนี้เป็นผู้นำชาวจีนใน สมัยนั้นและได้สร้างโรงยา ฝิ่นเป็นสถานที่สูบฝิ่นอย่าง ถูกกฎหมายในสมัยของจอม พลป. พิบูลสงคราม ซึ่ง ต่อมาในปี พ. ศ 2500 ถูกสั่ง ให้ปิดลงในสมัยของจอม พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โรงยา ฝิ่นจำต้องปิดตัวลงตาม คำสั่งของทางการ แต่นั่นถือ เป็นจุดเริ่มต้นด้านอาหาร การกินบนถนนสายนี้ ยุคนั้น ที่นี่มีของกินอร่อยๆขึ้นชื่อ อยู่มากมาย

3 จุดประสงค์ของการก่อตั้งถนนคน เดินตรอกโรงยา - เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวอุทัยธานี - เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของคนในจังหวัด และต่างจังหวัด - เพื่อเปิดเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อของที่เป็นของขึ้นชื่อของ จังหวัดอุทัยธานี - เพื่อดูการแสดงดนตรีของเด็กรุ่นใหม่ เช่น การเล่น ดนตรีสากล ดนตรีไทย ฯลฯ

4 กิจกรรมในถนนคนเดินตรอก โรงยา เล่นดนตรี สากล วาดรูป - ระบายสี ตักปลา ส่องพระเล่นดนตรี ไทย

5 ร้านค้าในถนนคนเดิน ตรอกโรงยา ร้านค้าส่วนมากจะขายพวกอาหาร และขนมหวาน รองลงมาคือพวกของฝากหรือของ เล่นขนาดเล็กๆ

6 ประวัติเจ้าของร้าน โรตีกรอบ ชื่อ : นางสาวธิดาพร อิสลาม ( ดาว ) อายุ : 17 ปี วันเกิด : 25 เมษายน พ. ศ.2537 การศึกษา : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 - โรงเรียน เทศบาลวัดหลวงราชาวาส ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึง 3 - โรงเรียน เทศบาลวัดหลวงราชาวาส ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ถึง 6 - โรงเรียนอุทัย วิทยาคม ขณะนี้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เหตุผลที่ขายโรตีกรอบ : - ทางบ้านประกอบอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว - หารายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว

7 วัสดุ – อุปกรณ์ในการ ทำโรตีกรอบ กะทะไม้นวด แป้ง แป้งสำหรับ ทำโรตี น้ำมัน น้ำเปล่ า น้ำตา ล

8 วิธีการทำโรตี กรอบ 1. เตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ใน การทำโรตีกรอบ คือ แป้ง น้ำมัน กระทะ ไม้นวดแป้ง ตะหลิว น้ำเปล่า 2. นำแป้งผสมกับน้ำ และนำมา นวดด้วยไม้นวดแป้ง 3. เมื่อนวดเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีแล้วนำมานวดใหม่ 4. นำแป้งที่นวดเสร็จแล้วไปทอดในกระทะ 5. เมื่อทอดเสร็จแล้วนำมาโรย น้ำตาล พร้อมขาย

9 สินค้า ( โรตี กรอบ ) ราคา - 1 ชิ้น ชิ้นละ 7 บาท ถ้าซื้อ 3 ชั้น ราคา 20 บาท ต้นทุน : ในแต่ละสัปดาห์ 300 บาท กำไร ( ไม่หักทุน ) : 700 บาท ต่อสัปดาห์

10 แหล่งอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ถนนคนเดินตรอกโรงยา ( ร้านโรตี กรอบ ) จัดทำโดย 1. นางสาวชื่นนภา บัวเทศ เลขที่ 22 2. นางสาวปัทมาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google