งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ถนนคนเดินตรอกโรงยา ( ร้านโรตี กรอบ ) จัดทำโดย 1. นางสาวชื่นนภา บัวเทศ เลขที่ 22 2. นางสาวปัทมาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ถนนคนเดินตรอกโรงยา ( ร้านโรตี กรอบ ) จัดทำโดย 1. นางสาวชื่นนภา บัวเทศ เลขที่ 22 2. นางสาวปัทมาภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ถนนคนเดินตรอกโรงยา ( ร้านโรตี กรอบ ) จัดทำโดย 1. นางสาวชื่นนภา บัวเทศ เลขที่ 22 2. นางสาวปัทมาภรณ์ ทัพศิริ เลขที่ 26 3. นางสาวสุณิสา ส่วนบุญ เลขที่ 35 4. นางสาวอภิญญา เครือบโสภา เลขที่ 38 เสนอ คุณครูจงรัก เทศนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 33231 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ. เมือง จ. อุทัยธานี

2 ประวัติความเป็นมาของตรอก โรงยา ตรอกโรงยา ในอดีตนั้น กลุ่มคนจีนมีการตั้ง ขบวนการอั้งยี่โดยมีเถ้าแก่ ซอยนี้เป็นผู้นำชาวจีนใน สมัยนั้นและได้สร้างโรงยา ฝิ่นเป็นสถานที่สูบฝิ่นอย่าง ถูกกฎหมายในสมัยของจอม พลป. พิบูลสงคราม ซึ่ง ต่อมาในปี พ. ศ 2500 ถูกสั่ง ให้ปิดลงในสมัยของจอม พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โรงยา ฝิ่นจำต้องปิดตัวลงตาม คำสั่งของทางการ แต่นั่นถือ เป็นจุดเริ่มต้นด้านอาหาร การกินบนถนนสายนี้ ยุคนั้น ที่นี่มีของกินอร่อยๆขึ้นชื่อ อยู่มากมาย

3 จุดประสงค์ของการก่อตั้งถนนคน เดินตรอกโรงยา - เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวอุทัยธานี - เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของคนในจังหวัด และต่างจังหวัด - เพื่อเปิดเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อของที่เป็นของขึ้นชื่อของ จังหวัดอุทัยธานี - เพื่อดูการแสดงดนตรีของเด็กรุ่นใหม่ เช่น การเล่น ดนตรีสากล ดนตรีไทย ฯลฯ

4 กิจกรรมในถนนคนเดินตรอก โรงยา เล่นดนตรี สากล วาดรูป - ระบายสี ตักปลา ส่องพระเล่นดนตรี ไทย

5 ร้านค้าในถนนคนเดิน ตรอกโรงยา ร้านค้าส่วนมากจะขายพวกอาหาร และขนมหวาน รองลงมาคือพวกของฝากหรือของ เล่นขนาดเล็กๆ

6 ประวัติเจ้าของร้าน โรตีกรอบ ชื่อ : นางสาวธิดาพร อิสลาม ( ดาว ) อายุ : 17 ปี วันเกิด : 25 เมษายน พ. ศ.2537 การศึกษา : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 - โรงเรียน เทศบาลวัดหลวงราชาวาส ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึง 3 - โรงเรียน เทศบาลวัดหลวงราชาวาส ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ถึง 6 - โรงเรียนอุทัย วิทยาคม ขณะนี้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เหตุผลที่ขายโรตีกรอบ : - ทางบ้านประกอบอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว - หารายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว

7 วัสดุ – อุปกรณ์ในการ ทำโรตีกรอบ กะทะไม้นวด แป้ง แป้งสำหรับ ทำโรตี น้ำมัน น้ำเปล่ า น้ำตา ล

8 วิธีการทำโรตี กรอบ 1. เตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ใน การทำโรตีกรอบ คือ แป้ง น้ำมัน กระทะ ไม้นวดแป้ง ตะหลิว น้ำเปล่า 2. นำแป้งผสมกับน้ำ และนำมา นวดด้วยไม้นวดแป้ง 3. เมื่อนวดเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีแล้วนำมานวดใหม่ 4. นำแป้งที่นวดเสร็จแล้วไปทอดในกระทะ 5. เมื่อทอดเสร็จแล้วนำมาโรย น้ำตาล พร้อมขาย

9 สินค้า ( โรตี กรอบ ) ราคา - 1 ชิ้น ชิ้นละ 7 บาท ถ้าซื้อ 3 ชั้น ราคา 20 บาท ต้นทุน : ในแต่ละสัปดาห์ 300 บาท กำไร ( ไม่หักทุน ) : 700 บาท ต่อสัปดาห์

10 แหล่งอ้างอิง - http://www.oknation.net/blog/cm-arabica/2012/04/23/entry-2 - http://www.holidaythai.com/auhjung/blogs-9380.htm - http://letsgothai.net/walking-street-uthaitani/ - http://www.oknation.net/blog/wutisant/2011/12/29/entry-1


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ถนนคนเดินตรอกโรงยา ( ร้านโรตี กรอบ ) จัดทำโดย 1. นางสาวชื่นนภา บัวเทศ เลขที่ 22 2. นางสาวปัทมาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google