งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระเครื่องเมือง กำแพงเพชร. นำเสนอ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำพระเครื่องยุค โบราณ รายวิชาสังคมศึกษา ๒ ส.๓๒๑๐๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระเครื่องเมือง กำแพงเพชร. นำเสนอ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำพระเครื่องยุค โบราณ รายวิชาสังคมศึกษา ๒ ส.๓๒๑๐๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระเครื่องเมือง กำแพงเพชร

2 นำเสนอ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำพระเครื่องยุค โบราณ รายวิชาสังคมศึกษา ๒ ส.๓๒๑๐๑

3 พระเครื่องเมืองกำแพงเพชร จุดประสงค์การนำเสนอ จุดประสงค์การนำเสนอ พระเครื่องเมืองกำแพงเพชร เป็นภูมิปัญญาสำคัญ ที่สุดอย่างหนึ่ง ของจังหวัดกำแพงเพชร พระเครื่องเมืองกำแพงเพชร เป็นภูมิปัญญาสำคัญ ที่สุดอย่างหนึ่ง ของจังหวัดกำแพงเพชร เยาวชนสมควรที่จะเรียนรู้ และสืบทอด ภูมิปัญญา การสร้างพระเครื่อง เยาวชนสมควรที่จะเรียนรู้ และสืบทอด ภูมิปัญญา การสร้างพระเครื่อง เยาวชนรู้จักรูปแบบ ขนาด และพุทธศิลป์ ของพระ เครื่องเมืองกำแพง เยาวชนรู้จักรูปแบบ ขนาด และพุทธศิลป์ ของพระ เครื่องเมืองกำแพง

4 ประวัติความเป็นมาของพระ เครื่อง ช่วงรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่๑ ( ลิไทย ) ถือว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนา ทรง สถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุ เมื่อมีผู้รื้อค้น ได้พบตำนานการสร้างพระพิมพ์ หรือ ” พระ เครื่อง ” ที่มีประวัติศาสตร์นานกว่า ๗๐๐ ปี ข้อความในจารึกหลักที่ ๓ เรียกเมืองนคร ชุมว่า ” นครพระชุม ” ซึ่งอาจจะหมายถึง เป็นเมืองที่รวมของพระ หรือมีพระมากก็ได้ ด้วยเหตุนี้เมื่อมีการรื้อพระศรีรัตนมหาเจดีย์ ณ สถานที่พบจารึกหลักที่ ๓ ที่วัดพระบรม ธาตุ ตำบลนครชุมจึงพบพระพิมพ์จำนวน มากเป็นที่มาของพระเครื่องตระกูล ทุ่ง เศรษฐี ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกำแพงเพชร ช่วงรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่๑ ( ลิไทย ) ถือว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนา ทรง สถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุ เมื่อมีผู้รื้อค้น ได้พบตำนานการสร้างพระพิมพ์ หรือ ” พระ เครื่อง ” ที่มีประวัติศาสตร์นานกว่า ๗๐๐ ปี ข้อความในจารึกหลักที่ ๓ เรียกเมืองนคร ชุมว่า ” นครพระชุม ” ซึ่งอาจจะหมายถึง เป็นเมืองที่รวมของพระ หรือมีพระมากก็ได้ ด้วยเหตุนี้เมื่อมีการรื้อพระศรีรัตนมหาเจดีย์ ณ สถานที่พบจารึกหลักที่ ๓ ที่วัดพระบรม ธาตุ ตำบลนครชุมจึงพบพระพิมพ์จำนวน มากเป็นที่มาของพระเครื่องตระกูล ทุ่ง เศรษฐี ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกำแพงเพชร

5 การสร้างพระเครื่องของเมือง กำแพงเพชร 2.1 พระเครื่องที่มีชื่อเสียงของเมือง กำแพงเพชร 1 พระซุ้มกอ 2 พระกำแพงเม็ดขนุน 3 พระกำแพงพลูจีบ 4 พระกำแพงเปิดโลก 5 พระนางกำแพง 6 พระกำแพงท่ามะปราง

6 2.2 การสร้างพระเครื่อง ( ขั้นตอนการสร้าง )

7 1. การเตรียมดิน ต้องนำดินเหนียวจากทุ่งเศรษฐี ไป หมักในถุง แล้วรดน้ำทุกวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ พอ ครบแล้วนำดินที่ได้ไปทุบ จนดินเป็นเนื้อเดียวกัน

8 2. แป้งทาพิมพ์ การที่เราต้องใช้แป้งทาพิมพ์ เพื่อ ไม่ให้ดินนั้นติดกับพิมพ์ จะได้นำดินออกมาได้ง่าย

9 3. นำดินไปกดลงในแม่พิมพ์ให้แน่น จากนั้น พลิกแม่พิมพ์ กดลงกับพื้นแล้วค่อยๆ ดึง แม่พิมพ์ออก ก็จะได้พระเครื่องที่สวยงาม

10 4. นำพระเครื่องตากในร่ม 3 วัน จากนั้นนำไปตากแดด อีก 1 วัน

11 5. นำมาอบโดยนำถ่านไปไว้ด้านล่าง แล้ว เอาขี้เถากลบเพื่อให้ไฟของถ่านอ่อนลง และ นำพระลงวางบนขี้เถาจากนั้นนำขี้เถามากลบ อีกที ทิ้งไว้ 1 วัน

12 6. นำมาทำคราบโดยการนำไปแช่น้ำข้าวประมาณ 1 ชั่วโมง เสร็จจึงนำไปตากแดดจนแห้ง

13 7. นำไปขัดด้วยใบตองแห้ง จึงเสร็จสมบูรณ์

14 ตัวอย่างพระเครื่องเมือง กำแพงเพชร

15

16

17

18

19

20 ร่วมศึกษา อนุรักษ์และสืบสาน ภูมิปัญญา พระเครื่องเมือง กำแพงเพชร ให้เยาวชน รุ่นหลังได้รับรู้ตลอดไป สวัสดีครับ สวัสดีครับ

21 ผู้จัดทำ 1. ด. ช. อัคร อภัยราช ชั้น ม.2/3 เลขที่ 19 2. ด. ช. พิชญพงษ์ดุรงคเวโรจน์ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 13 3. ด. ช. ทศพิธบุณยะโอภาสชั้น ม.2/3 เลขที่ 6 4. ด. ช. วีรพัฒน์กุลสารภูษิตชั้น ม.2/3 เลขที่ 18 5. ด. ช. ปฏิภาณเป็นสุขชั้นม.2/3 เลขที่ 11 คุณครูผู้สอน คุณครูจันทินี อภัยราช

22 วิทยากร นายบรรเจิดเกตุ เที่ยง นายเรวัตอุดม รัตนศิริชัย


ดาวน์โหลด ppt พระเครื่องเมือง กำแพงเพชร. นำเสนอ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำพระเครื่องยุค โบราณ รายวิชาสังคมศึกษา ๒ ส.๓๒๑๐๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google