งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระเครื่องเมืองกำแพงเพชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระเครื่องเมืองกำแพงเพชร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระเครื่องเมืองกำแพงเพชร

2 นำเสนอ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำพระเครื่องยุคโบราณ รายวิชาสังคมศึกษา ๒ ส
นำเสนอ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำพระเครื่องยุคโบราณ รายวิชาสังคมศึกษา ๒ ส.๓๒๑๐๑

3 พระเครื่องเมืองกำแพงเพชร
จุดประสงค์การนำเสนอ พระเครื่องเมืองกำแพงเพชร เป็นภูมิปัญญาสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ของจังหวัดกำแพงเพชร เยาวชนสมควรที่จะเรียนรู้ และสืบทอด ภูมิปัญญาการสร้างพระเครื่อง เยาวชนรู้จักรูปแบบ ขนาด และพุทธศิลป์ ของพระเครื่องเมืองกำแพง

4 ประวัติความเป็นมาของพระเครื่อง
ช่วงรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่๑(ลิไทย) ถือว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนา ทรงสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุ เมื่อมีผู้รื้อค้น ได้พบตำนานการสร้างพระพิมพ์ หรือ”พระเครื่อง”ที่มีประวัติศาสตร์นานกว่า ๗๐๐ ปี ข้อความในจารึกหลักที่ ๓ เรียกเมืองนครชุมว่า ”นครพระชุม” ซึ่งอาจจะหมายถึงเป็นเมืองที่รวมของพระ หรือมีพระมากก็ได้ ด้วยเหตุนี้เมื่อมีการรื้อพระศรีรัตนมหาเจดีย์ ณ สถานที่พบจารึกหลักที่ ๓ ที่วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุมจึงพบพระพิมพ์จำนวนมากเป็นที่มาของพระเครื่องตระกูล ทุ่งเศรษฐี ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกำแพงเพชร

5 การสร้างพระเครื่องของเมืองกำแพงเพชร
2.1 พระเครื่องที่มีชื่อเสียงของเมืองกำแพงเพชร 1 พระซุ้มกอ 2 พระกำแพงเม็ดขนุน 3 พระกำแพงพลูจีบ 4 พระกำแพงเปิดโลก 5 พระนางกำแพง 6 พระกำแพงท่ามะปราง

6 2.2 การสร้างพระเครื่อง(ขั้นตอนการสร้าง)

7 1. การเตรียมดิน ต้องนำดินเหนียวจากทุ่งเศรษฐี ไปหมักในถุง แล้วรดน้ำทุกวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ พอครบแล้วนำดินที่ได้ไปทุบ จนดินเป็นเนื้อเดียวกัน

8 2. แป้งทาพิมพ์ การที่เราต้องใช้แป้งทาพิมพ์ เพื่อไม่ให้ดินนั้นติดกับพิมพ์ จะได้นำดินออกมาได้ง่าย

9 3. นำดินไปกดลงในแม่พิมพ์ให้แน่น จากนั้นพลิกแม่พิมพ์ กดลงกับพื้นแล้วค่อยๆ ดึงแม่พิมพ์ออก ก็จะได้พระเครื่องที่สวยงาม

10 4. นำพระเครื่องตากในร่ม 3 วัน จากนั้นนำไปตากแดด อีก 1 วัน

11 5. นำมาอบโดยนำถ่านไปไว้ด้านล่าง แล้วเอาขี้เถากลบเพื่อให้ไฟของถ่านอ่อนลง และนำพระลงวางบนขี้เถาจากนั้นนำขี้เถามากลบอีกที ทิ้งไว้ 1 วัน

12 6. นำมาทำคราบโดยการนำไปแช่น้ำข้าวประมาณ 1 ชั่วโมง เสร็จจึงนำไปตากแดดจนแห้ง

13 7. นำไปขัดด้วยใบตองแห้ง จึงเสร็จสมบูรณ์

14 ตัวอย่างพระเครื่องเมืองกำแพงเพชร

15 ซุ้มระฆัง

16 ซุ้มเรือนแก้ว

17 กำแพงลีลา

18 ซุ้มชุมนุมเทวดา

19 เม็ดมะลื่น

20 ร่วมศึกษา อนุรักษ์ และสืบสาน ภูมิปัญญา พระเครื่องเมืองกำแพงเพชร ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้ตลอดไป สวัสดีครับ

21 ผู้จัดทำ 1.ด.ช.อัคร อภัยราช ชั้น ม.2/3 เลขที่19
1.ด.ช.อัคร อภัยราช ชั้น ม.2/3 เลขที่19 2.ด.ช.พิชญพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ ชั้น ม.2/3 เลขที่13 3.ด.ช.ทศพิธ บุณยะโอภาส ชั้น ม.2/3 เลขที่6 4.ด.ช.วีรพัฒน์ กุลสารภูษิต ชั้น ม.2/3 เลขที่18 5.ด.ช.ปฏิภาณ เป็นสุข ชั้นม.2/3 เลขที่11 คุณครูผู้สอน คุณครูจันทินี อภัยราช

22 วิทยากร นายบรรเจิด เกตุเที่ยง นายเรวัต อุดมรัตนศิริชัย


ดาวน์โหลด ppt พระเครื่องเมืองกำแพงเพชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google