งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

2 แหล่งข้อมูล สธ.: ITEMS IS 43 แฟ้ม Refer รายงานเทศกาล ตร.: POLIS RST
บ.กลาง มรณบัตร คมนาคม ปภ.

3 ความครอบคลุมของข้อมูล Data Coverage
21.86 ต่อแสนประชากร 11.29 ต่อแสนประชากร มรณบัตร (Death) 14,033 ประกัน (E-claim) 7,247 30% 58% ตำรวจ POLIS 10,172 จำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุจราจร รวม = 24,014 42% 15.85 ต่อแสนประชากร

4 ขนาดของปัญหา เหตุการณ์ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
อัตราผู้เสียชีวิต/ผู้บาดเจ็บ (Case Fatality Rate - CFR) อัตราผู้เสียชีวิต/เหตุการณ์ (Severity Index - SI)

5 แนวโน้มของปัญหา

6 เวลา: วันที่

7 เวลา: วันที่

8 เวลา: ชั่วโมง

9 เวลา ชั่วโมง

10 เวลา: วันที่ - ชั่วโมง

11 สถานที่ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน ที่เสียชีวิต: ที่เกิดเหตุ ก่อนถึงรพ.
ห้องฉุกเฉิน ตึกผู้ป่วยใน 24 ชั่วโมงแรก ตึกผู้ป่วยใน 24 ชั่วโมง – 30 วัน ส่งต่อ

12 สถานที่: ถนน

13 สถานที่ ถนน

14 สถานที่: ที่เสียชีวิต

15 บุคคล: อายุ

16 0-14 ปี 15-19 ปี

17 บุคคล: เพศ

18 บุคคล: ประเภทผู้ใช้ถนน

19 ปัจจัยเสี่ยง เมา เร็ว ง่วง หมวก เข็มขัด โทรศัพท์

20 ปัจจัยเสี่ยง: เมา x ถนน

21 ปัจจัยเสี่ยง: เมา x เวลา

22 นักท่องเที่ยวครึ่งหนึ่ง
ใคร? (Person) คนไทย เป็นส่วนใหญ่ คนไทย % ต่างด้าว 1 ใน 7 นักท่องเที่ยวครึ่งหนึ่ง

23 ใคร? (Person) -> เมื่อไหร่? (Time) -> มาตรการชุมชน
เย็นกับดึก ดื่มแอลกอฮอล์ % ดึกยันสว่าง อัตราการดื่มฯ % เวลา & น. ดึก อัตราการดื่มฯ % เวลา น. อัตราการดื่มฯ % เวลา น.

24 ปัจจัยเสี่ยง: หมวก

25 อัตราการจับปรับ ร้อยละการสวมหมวก และการบาดเจ็บที่ศีรษะ จ.ภูเก็ต
อัตราการจับปรับ ร้อยละการสวมหมวก และการบาดเจ็บที่ศีรษะ จ.ภูเก็ต สำรวจ CCTV IS ตร. รณรงค์หมวก เข้มข้นทั้งจังหวัด สภาพปกติ 2554 2555

26 ปัจจัยเสี่ยง ผู้ขับขี่ หมวก ผู้โดยสาร

27 ปัจจัยเสี่ยง: เมา VS หมวก

28 ปัจจัยเสี่ยง: หมวก VS เข็มขัด

29 ปัจจัยเสี่ยง: เข็มขัด VS มือถือ

30 ปัจจัยเสี่ยง เร็ว? ง่วง? มือถือ?

31 มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

32 มาตรการ 5 E Enforcement การบังคับใช้กฎหมาย Engineering วิศวกรรมจราจร
Education การให้ความรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ Emergency Medical Service (EMS) การแพทย์ฉุกเฉิน Evaluation การติดตามประเมินผล

33 แผนปฏิบัติการ Action Plan
Who? ใคร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทีม ภาคีเครือข่าย What? ทำอะไร? Where? ที่ไหน? When? เมื่อไหร่? เป้าหมาย: ตัวชี้วัด ประเมินผล: หลักกิโล (Milestone) เปรียบเทียบ: ก่อน VS หลัง (Before VS After) ทดลอง VS ควบคุม (Intervention VS Control) ปัจจัย: สำเร็จ & ล้มเหลว Key success (& failure) factor

34 Enforcement

35 Engineering

36 Education

37 Emergency Medical Service (EMS)

38 Evaluation

39

40 บุคคล อายุ เพศ อาชีพ – หน่วยงาน/องค์กร
ลักษณะการใช้ถนน: คนขับขี่ คนโดยสาร คนเดินถนน


ดาวน์โหลด ppt การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google