งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑ 950950 610610

4 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๒ 650650 430430

5 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๓ 540540 300300

6 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๔ 750750 500500

7 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๕ 46 85 330330

8 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๖ 56 00 200200

9 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๗ 54 80 300300

10 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๘ 85 38 70 00

11 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๙ 68 00 50 00

12 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑๐ 70 00 40 00

13 LOGO เฉ ลย

14 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑ 950950 610610 34 0

15 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๒ 650650 430430 22 0

16 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๓ 540540 300300 24 0

17 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๔ 750750 500500 25 0

18 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๕ 46 85 330330 43 55

19 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๖ 56 00 200200 54 00

20 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๗ 54 80 300300 51 80

21 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๘ 85 38 70 00 15 38

22 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๙ 68 00 50 00 18 00

23 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑๐ 70 00 40 00 30 00

24  


ดาวน์โหลด ppt LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google