งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑ 8 ÷ 4 =

4 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๒ 14 ÷ 7 =

5 32 ÷ 8 = ชุดที่ ๘ ข้อ ที่ ๓

6 18 ÷ 3 = ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๔

7 45 ÷ 9 = ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๕

8 64 ÷ 8 = ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๖

9 63 ÷ 9 = ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๗

10 56 ÷ 7 = ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๘

11 25 ÷ 5 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๙

12 72 ÷ 8 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑๐

13 เฉ ลย

14 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑ 8 ÷ 4 =

15 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๒ 14 ÷ 7 =

16 32 ÷ 8 = ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๓

17 18 ÷ 3 = ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๔

18 45 ÷ 9 = ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๕

19 64 ÷ 8 = ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๖

20 63 ÷ 9 = ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๗

21 56 ÷ 7 = ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๘

22 25 ÷ 5 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๙

23 72 ÷ 8 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt LOGO เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google