งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่มที่ ๕ เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

2 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑ 8 ÷ 4 =

3 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๒ 14 ÷ 7 =

4 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๓ 32 ÷ 8 =

5 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๔ 18 ÷ 3 =

6 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๕ 45 ÷ 9 =

7 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๖ 64 ÷ 8 =

8 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๗ 63 ÷ 9 =

9 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๘ 56 ÷ 7 =

10 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๙ 25 ÷ 5 =

11 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑๐ 72 ÷ 8 =

12 เฉลย

13 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๑ 2 8 ÷ 4 =

14 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๒ 2 14 ÷ 7 =

15 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๓ 4 32 ÷ 8 =

16 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๔ 6 18 ÷ 3 =

17 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๕ 5 45 ÷ 9 =

18 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๖ 8 64 ÷ 8 =

19 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๗ 7 63 ÷ 9 =

20 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๘ 8 56 ÷ 7 =

21 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๙ 5 25 ÷ 5 =

22 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑๐ 9 72 ÷ 8 =

23


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google