งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๑ 410410 130130

4 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๒ 520520 350350

5 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๓ 240240 180180

6 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๔ 740740 150150

7 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๕ 46 50 260260

8 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๖ 36 60 710710

9 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๗ 37 50 920920

10 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๘ 54 20 28 20

11 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๙ 43 60 19 50

12 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๑๐ 34 20 18 20

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๑ 410410 130130 280280 280280

15 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๒ 520520 350350 170170 170170

16 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๓ 240240 180180 60

17 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๔ 740740 150150 590590 590590

18 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๕ 46 50 260260 43 90

19 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๖ 36 60 710710 29 50

20 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๗ 37 50 920920 28 30

21 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๘ 54 20 28 20 26 00

22 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๙ 43 60 19 50 24 10

23 ชุดที่ ๔ ข้อที่ ๑๐ 34 20 18 20 16 00

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google