งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์การ ระบาดศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ระยอง ราชบุรี ปัตตานีและ นราธิวาส รวมพื้นที่ระบาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์การ ระบาดศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ระยอง ราชบุรี ปัตตานีและ นราธิวาส รวมพื้นที่ระบาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงานสถานการณ์การ ระบาดศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ระยอง ราชบุรี ปัตตานีและ นราธิวาส รวมพื้นที่ระบาด 28,252.50 ไร่ เกษตรกร 3,001 ราย ในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ระยอง ราชบุรี ปัตตานีและ นราธิวาส รวมพื้นที่ระบาด 28,252.50 ไร่ เกษตรกร 3,001 ราย ในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ระบาด 664 ไร่ เกษตรกร 301 ราย ในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและ สมุทรสงคราม รวมพื้นที่ระบาด 172,504.50 ไร่ เกษตรกร 13,978 ราย ในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและ สมุทรสงคราม รวมพื้นที่ระบาด 172,504.50 ไร่ เกษตรกร 13,978 ราย ในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ระบาด 147 ไร่ เกษตรกร 82 ราย หนอนหัว ดำ แมลงดำ หนาม ด้วง แรด หนอน พาราซ่า รวมพื้นที่ระบาดศัตรู มะพร้าว 201,568 ไร่ รวมพื้นที่ระบาดศัตรู มะพร้าว 201,568 ไร่

3 ปัจจัยที่มีผลต่อ การระบาด การคาดการณ์ พื้นที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสม ตัวเต็มวัยของศัตรูมะพร้าวมีการเคลื่อนย้ายไปยัง แปลงที่ยังไม่ถูกทำลาย เกษตรกรขาดการดูแลรักษาสวนมะพร้าว

4 การดำเนินงานที่ ผ่านมา จ. ประจวบคีรีขันธ์ จัดงานวันสาธิตการป้องกันและกำจัดศัตรู มะพร้าวการระบาด ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติงบพัฒนาจังหวัด 50 ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร พ่นเชื้อ Bt กำจัดหนอนหัวดำ 3 ครั้ง ด้วย เครื่องบิน ที่ ม.4 ต. เกาะหลัก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรบางส่วนพ่น Bt กำจัดหนอนหัวดำแทนสารเคมี สำนักงานเกษตรอำเภอสะแก เมือง กุยบุรี ปราณบุรีและหัวหิน พ่น Bt กำจัดหนอนหัวดำ จ. ประจวบคีรีขันธ์ จัดงานวันสาธิตการป้องกันและกำจัดศัตรู มะพร้าวการระบาด ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติงบพัฒนาจังหวัด 50 ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร พ่นเชื้อ Bt กำจัดหนอนหัวดำ 3 ครั้ง ด้วย เครื่องบิน ที่ ม.4 ต. เกาะหลัก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรบางส่วนพ่น Bt กำจัดหนอนหัวดำแทนสารเคมี สำนักงานเกษตรอำเภอสะแก เมือง กุยบุรี ปราณบุรีและหัวหิน พ่น Bt กำจัดหนอนหัวดำ หนอนหัวดำ มะพร้าว แมลงดำหนาม มะพร้าว กรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยี การตัดทางใบ การ พ่นเชื้อ Bt และการใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย ลดลง 500 ไร่

5 แนวทางการควบคุม ศัตรูมะพร้าว แผนการเฝ้า ระวัง แผนการควบคุม ศัตรูมะพร้าว กรมส่งเสริมการเกษตร อนุมัติงบประมาณ 7 ล้าน บาท เพื่อผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum จำนวน 500,000 มัมมี่ เพื่อปล่อยในพื้นที่ 100,000 ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตร อนุมัติงบประมาณ 7 ล้าน บาท เพื่อผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum จำนวน 500,000 มัมมี่ เพื่อปล่อยในพื้นที่ 100,000 ไร่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ติดตาม สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากแปลงติดตามสถานการณ์ แผนการ เตือนภัย เมื่อสำรวจพบหนอนหัวดำมีแนวโน้มการ ระบาดให้ประกาศเตือนภัยทางหอ กระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่น เพื่อให้ เกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

6 วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ. อำเภอทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์การ ระบาดศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ระยอง ราชบุรี ปัตตานีและ นราธิวาส รวมพื้นที่ระบาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google