งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์การระบาด ศัตรูมะพร้าวมะพร้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์การระบาด ศัตรูมะพร้าวมะพร้าว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสถานการณ์การระบาด ศัตรูมะพร้าวมะพร้าว
ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 54

2 รายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว
หนอนหัวดำ ด้วงแรด ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ระยอง ราชบุรี ปัตตานีและนราธิวาส รวมพื้นที่ระบาด 28, ไร่ เกษตรกร 3,001 ราย ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ระบาด 664 ไร่ เกษตรกร 301 ราย หนอนพาราซ่า ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พื้นที่ระบาด 147 ไร่ เกษตรกร 82 ราย แมลงดำหนาม ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและสมุทรสงคราม รวมพื้นที่ระบาด 172, ไร่ เกษตรกร 13,978 ราย รวมพื้นที่ระบาดศัตรูมะพร้าว 201,568 ไร่

3 ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาด
สภาพอากาศแห้งแล้ง การป้องกันกำจัดไม่พร้อมเพรียงกัน เกษตรกรขาดการดูแลรักษาสวนมะพร้าวทำให้ต้นมะพร้าวอ่อนแอต่อการทำลายศัตรูมะพร้าว การแพร่กระจายของศัตรูมะพร้าวไปกับผลมะพร้าวหรือ ต้นพันธุ์ การคาดการณ์ พื้นที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นเนื่องจาก สภาพอากาศเหมาะสม ตัวเต็มวัยของศัตรูมะพร้าวมีการเคลื่อนย้ายไปยังแปลงที่ยังไม่ถูกทำลาย เกษตรกรขาดการดูแลรักษาสวนมะพร้าว

4 การดำเนินงานที่ผ่านมา
หนอนหัวดำมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดงานวันสาธิตการป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าวการระบาด ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติงบพัฒนาจังหวัด 50 ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร พ่นเชื้อ Bt กำจัดหนอนหัวดำ 3 ครั้ง ด้วยเครื่องบิน ที่ ม.4 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรบางส่วนพ่น Bt กำจัดหนอนหัวดำแทนสารเคมี สำนักงานเกษตรอำเภอสะแก เมือง กุยบุรี ปราณบุรีและหัวหิน พ่น Bt กำจัดหนอนหัวดำ กรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยี การตัดทางใบ การพ่นเชื้อ Bt และการใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย ลดลง 500 ไร่ แมลงดำหนามมะพร้าว ศบพ.สงขลา สุราษฏร์ธานี ชลบุรี ปราณบุรี(ประจวบฯ) ส่วนกลางและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิต Asecodes hispinarum ส่งให้ จ.ประจวบฯปล่อย 336,500 มัมมี่ ที่ อ.เมือง ทับสะแก ปราณบุรี กุยบุรีและบางสะพานน้อย

5 แนวทางการควบคุมศัตรูมะพร้าว แผนการควบคุมศัตรูมะพร้าว
แผนการเฝ้าระวัง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากแปลงติดตามสถานการณ์ แผนการเตือนภัย เมื่อสำรวจพบหนอนหัวดำมีแนวโน้มการระบาดให้ประกาศเตือนภัยทางหอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่น เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แผนการควบคุมศัตรูมะพร้าว กรมส่งเสริมการเกษตร อนุมัติงบประมาณ 7 ล้านบาท เพื่อผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum จำนวน 500,000 มัมมี่ เพื่อปล่อยในพื้นที่ 100,000 ไร่

6 งานวันรณรงค์ปล่อยแตนเบียนหนอน
Asecodes hispinarum วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ. อำเภอทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์

7 พิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

8 การมอบเชื้อ Bt มอบแตนเบียนและของที่ระลึก

9 ปล่อยแตนเบียนและฉีดพ่นเชื้อ Bt

10 บรรยากาศการหารือและการพูดคุยกับเกษตรกร


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์การระบาด ศัตรูมะพร้าวมะพร้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google