งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์อุทกภัย กรมทางหลวงชนบท. จำนวนสายทาง การสัญจร (สายทาง) 31 98 75 1 310 70 28 696 10 ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ สถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์อุทกภัย กรมทางหลวงชนบท. จำนวนสายทาง การสัญจร (สายทาง) 31 98 75 1 310 70 28 696 10 ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ สถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์อุทกภัย กรมทางหลวงชนบท

2 จำนวนสายทาง การสัญจร (สายทาง) 31 98 75 1 310 70 28 696 10 ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ สถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 205 171 34 รวม 6 9 11 1 จำนวนจังหวัด 27

3 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย (ข้อมูล ณ 20 ก.ย. – ปัจจุบัน) ที่หน่วยงานจังหวัด จำนวน (สายทาง) ผ่านได้ (สายทาง) ผ่านไม่ได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ (สายทาง) 1สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) พระนครศรีอยุธยา 33- 2สทช.ที่ 2 (สระบุรี)ชัยนาท321 ลพบุรี13 - สระบุรี33- 3สทช.ที่ 3 (ชลบุรี)ระยอง22- 4สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)ชัยภูมิ963 บุรีรัมย์22- สุรินทร์18171 5สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น)ร้อยเอ็ด11-

4 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย (ข้อมูล ณ 20 ก.ย. – ปัจจุบัน) ที่หน่วยงานจังหวัด จำนวน (สายทาง) ผ่านได้ (สายทาง) ผ่านไม่ได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ (สายทาง) 6สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี)ยโสธร615 ศรีสะเกษ35287 อุบลราชธานี231310 อำนาจเจริญ312 7สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์)กำแพงเพชร11- นครสวรรค์99- พิจิตร11 - อุทัยธานี11-

5 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย (ข้อมูล ณ 20 ก.ย. – ปัจจุบัน) ที่หน่วยงานจังหวัด จำนวน (สายทาง) ผ่านได้ (สายทาง) ผ่านไม่ได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ (สายทาง) 8สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)พิษณุโลก22- เพชรบูรณ์77- 9สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่)แม่ฮ่องสอน11- 10 สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ระนอง11- 11 สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ฉะเชิงเทรา77- นครนายก88- ปราจีนบุรี1495 สระแก้ว18 -

6 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย (ข้อมูล ณ 20 ก.ย. – ปัจจุบัน) ที่หน่วยงานจังหวัด จำนวน (สายทาง) ผ่านได้ (สายทาง) ผ่านไม่ได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ (สายทาง) 12สทช.ที่ 14 (สุพรรณบุรี)สุพรรณบุรี33- 13สทช.ที 16 (กาฬสินธุ์)กาฬสินธุ์11- รวมทั้งหมด205 17134

7 สนับสนุนให้ความช่วยเหลือหน่วยงานพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ ทชจ.ปราจีนบุรี สนับสนุน เครื่องจักรในการขนส่ง และช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย

8 สนับสนุนให้ความช่วยเหลือหน่วยงานพื้นที่ รับส่งประชาชนในสัญจรไป-มา พร้อมนำเครื่องอุปโภค - บริโภคแจกจ่ายให้กับประชาชน

9 สนับสนุนให้ความช่วยเหลือหน่วยงานพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทาง เลี่ยง ในเส้นทางที่การสัญจรถูกตัดขาด

10 คณะท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมด้วย รวค. นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ตรวจติดตามสถานการณ์ อุทกภัย โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี บรรยายสรุป หน่วยงานของกรมทางหลวงชนบท (สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี)) ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดโบสถ์ สามโคก จังหวัดปทุมธานี นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ อุทกภัย พื้นที่จังหวัดปทุมธานี การตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย พื้นที่จังหวัดปทุมธานี

11 คณะท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมด้วย รวค. นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ตรวจติดตามสถานการณ์ อุทกภัย โดยมีหน่วยงานของกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ การตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ อุทกภัย พื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

12 นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหน่วยงานของกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่ร่วมให้ การต้อนรับ การตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

13 ขอให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังพื้นที่ ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลัง และหาก หน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สนับสนุนในเรื่องต่างๆ ให้แจ้ง สบร.ผ่าน สทช.ในการบริหารจัดการเครื่องจักรและ สนับสนุนในทุกมิติ การเฝ้าระวังพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์อุทกภัย กรมทางหลวงชนบท. จำนวนสายทาง การสัญจร (สายทาง) 31 98 75 1 310 70 28 696 10 ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ สถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google