งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานสำรวจรังวัดแปลงเกษตรกรรมและปิดพื้นที่ ปีงบประมาณ 2557 ภาค / จังหวัด ช่าง สำรวจ จว. จำนวน กล้อง จว. แผนปิดอำเภอ ปี 57 ( ไร่ ) แผนรังวัด เกษตร ( ไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานสำรวจรังวัดแปลงเกษตรกรรมและปิดพื้นที่ ปีงบประมาณ 2557 ภาค / จังหวัด ช่าง สำรวจ จว. จำนวน กล้อง จว. แผนปิดอำเภอ ปี 57 ( ไร่ ) แผนรังวัด เกษตร ( ไร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนงานสำรวจรังวัดแปลงเกษตรกรรมและปิดพื้นที่ ปีงบประมาณ 2557 ภาค / จังหวัด ช่าง สำรวจ จว. จำนวน กล้อง จว. แผนปิดอำเภอ ปี 57 ( ไร่ ) แผนรังวัด เกษตร ( ไร่ ) จำนวน ราย (15 ไร่ / ราย ) ฐานการคิดแผนงาน พื้นที่ ขาดกล้อง เพิ่ม กล้อง เพิ่ม คน ลด คน New area คิด 60% พ. ร. ฎ. แบ่งแปลง คิด 0.7% จัดที่ดิน พื้นที่ Nos คิด 15.7% ปี 55 - 56 ปิดอำเภอ ปี 57 คิด 0.61% รวมทั้งสิ้น 2039418,920,539508,50033,91038,700238,778115,613115,415 154,000233125 ภาคเหนือ 51234,110,494133,6008,93035,20054,29019,02925,074 44,800787 กำแพงเพชร 53781,70514,600 980 9,7001894,768 - --- เชียงราย 53641,36310,800 720 1,700 3,8531,4003,912 - --- เชียงใหม่ 21339,6983,200 220 8012822,072 - -1- ตาก 3196,3613,100 210 2,40790588 - - 1 นครสวรรค์ 42446,63742,800 2,850 32,500 5,8011,7252,724 31,600 66- น่าน 32181,6404,100 270 2,3966251,108 - --- พะเยา 2152,3193,400 230 2,178937319 - --- พิจิตร 3115,8512,100 140 1,9721497 - --1 พิษณุโลก 3109,000 600 2,5406,4990 3,400 --1 เพชรบูรณ์ 41808,87814,200 950 9,0851844,934 8,600 11- แพร่ 21192,8553,400 230 1,5147201,176 - --- แม่ฮ่องสอน 1101,300 90 1,000 126 0 - --- ลำปาง 31337,2216,800 450 1,6233,1312,057 1,200 --- ลำพูน 3101,100 70 7233950 - --1 สุโขทัย 3138,2645,500 370 3,7121,535233 - --1 อุตรดิตถ์ 21177,7024,000 270 1,9788751,084 - --- อุทัยธานี 3104,200 280 3,8823020 - --2

3 แผนงานสำรวจรังวัดแปลงเกษตรกรรมและปิดพื้นที่ ปีงบประมาณ 2557 ภาค / จังหวัด ช่าง สำรวจ จว. จำนวน กล้อง จว. แผนปิดอำเภอ ปี 57 ( ไร่ ) แผนรังวัด เกษตร ( ไร่ ) จำนวน ราย (15 ไร่ / ราย ) ฐานการคิดแผนงาน พื้นที่ ขาดกล้อง เพิ่ม กล้อง เพิ่ม คน ลด คน New area คิด 60% พ. ร. ฎ. แบ่งแปลง คิด 0.7% จัดที่ดิน พื้นที่ Nos คิด 15.7% ปี 55 - 56 ปิดอำเภอ ปี 57 คิด 0.61% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 733111,575,188232,00015,4503,500123,25434,49770,609 83,20012214 กาฬสินธุ์ 41404,6927,500 500 3,9041,1452,469 1,900 --- ขอนแก่น 51808,8919,800 650 4,868154,934 4,200 1-- ชัยภูมิ 52786,58014,900 990 8,9951,1454,798 3,700 --- นครพนม 21134,2703,500 230 2,428221819 - --- นครราชสีมา 632,667,98441,800 2,790 13,90211,66216,275 25,000 510- บึงกาฬ 32356,43212,300 820 7,4572,6232,174 1,100 - บุรีรัมย์ 51863,88913,400 890 6,7321,3545,270 7,800 11- มหาสารคาม 3103,000 200 1,5961,3650 - --1 มุกดาหาร 2103,900 260 2,7371,1710 - --- ยโสธร 2103,400 230 2,7556270 - --- ร้อยเอ็ด 53268,6537,700 510 4,6191,4011,639 - --- เลย 31492,77514,100 940 6,7504,3683,006 8,500 11- ศรีสะเกษ 42588,13913,000 870 7,7001,6383,588 1,800 --- สกลนคร 31737,20111,700 780 6,8533484,497 6,100 11- สุรินทร์ 41937,93816,800 1,120 7,5213,5245,721 11,200 22- หนองคาย 3204,100 270 3,4586400 - --1 หนองบัวลำภู 51129,9407,500 500 6,480225793 1,900 --2 อำนาจเจริญ 2106,200 410 3,500 2,3253570 600 --- อุดรธานี 321,316,22819,200 1,280 10,9752158,029 8,000 14- อุบลราชธานี 431,081,57618,200 1,210 11,2004536,598 1,400 -2-

4 แผนงานสำรวจรังวัดแปลงเกษตรกรรมและปิดพื้นที่ ปีงบประมาณ 2557 ภาค / จังหวัด ช่าง สำรวจ จว. จำนวน กล้อง จว. แผนปิดอำเภอ ปี 57 ( ไร่ ) แผนรังวัด เกษตร ( ไร่ ) จำนวน ราย (15 ไร่ / ราย ) ฐานการคิดแผนงาน พื้นที่ ขาดกล้อง เพิ่ม กล้อง เพิ่ม คน ลด คน New area คิด 60% พ. ร. ฎ. แบ่งแปลง คิด 0.7% จัดที่ดิน พื้นที่ Nos คิด 15.7% ปี 55 - 56 ปิดอำเภอ ปี 57 คิด 0.61% ภาคกลาง 46221,627,87784,0105,610035,39238,6209,93020,4003111 กาญจนบุรี 32299,8619,900 660 5,1322,8931,829 - --- จันทบุรี 32014,300 950 1,50912,7880 3,100 --- ฉะเชิงเทรา 4133,82022,900 1,530 3,96118,765206 17,300 31- ชลบุรี 3202,800 190 2,76000 - --1 ชัยนาท 210450 30 3371170 - --1 ตราด 2202,600 170 2,1225140 - --1 นครนายก 1000 0 000 - --- นครปฐม 2000 0 000 - --1 ปทุมธานี 1000 0 000 - --- ประจวบคีรีขันธ์ 2197,7642,400 160 1,398383596 - --1 ปราจีนบุรี 4102,960 200 1,1591,7560 - --2 พระนครศรีอยุธยา 2100 0 000 - --1 เพชรบุรี 010300 20 269410 - --- ระยอง 210600 40 533960 - --1 ราชบุรี 3101,500 100 1,2812060 - --1 ลพบุรี 21325,7945,400 360 2,9824341,987 - --- สระแก้ว 53870,63814,200 950 8,4025075,311 - --- สระบุรี 2101,900 130 1,7881010 - --- สุพรรณบุรี 3101,800 120 1,759190 - --1

5 แผนงานสำรวจรังวัดแปลงเกษตรกรรมและปิดพื้นที่ ปีงบประมาณ 2557 ภาค / จังหวัด ช่าง สำรวจ จว. จำนวน กล้อง จว. แผนปิดอำเภอ ปี 57 ( ไร่ ) แผนรังวัด เกษตร ( ไร่ ) จำนวน ราย (15 ไร่ / ราย ) ฐานการคิดแผนงาน พื้นที่ ขาดกล้อง เพิ่ม กล้อง เพิ่ม คน ลด คน New area คิด 60% พ. ร. ฎ. แบ่งแปลง คิด 0.7% จัดที่ดิน พื้นที่ Nos คิด 15.7% ปี 55 - 56 ปิดอำเภอ ปี 57 คิด 0.61% ภาคใต้ 33181,606,98058,8903,920025,84223,4669,8035,600113 กระบี่ 4109,800650 3,0876,7380 4,2001-- ชุมพร 3105,300350 3,3851,8930 ---1 ตรัง 21303,8404,400290 2,0645161,853 ---- นครศรีธรรมราช 32113,8268,400560 3,2584,492694 ---- นราธิวาส 118,10128020 11112449 ---- ปัตตานี 21017010 144220 ---1 พังงา 2192,7291,600110 798241566 ---- พัทลุง 21114,8582,300150 1,441200701 ---- ภูเก็ต 2154,31554040 57158331 ---1 ยะลา 11060040 1814240 ---- ระนอง 1102,300150 7591,5610 ---- สงขลา 3222,5473,200220 2,0311,066138 ---- สตูล 1101,800120 2551,5820 ---- สุราษฎร์ธานี 63896,76418,2001,210 8,2734,4495,470 1,400-1-


ดาวน์โหลด ppt แผนงานสำรวจรังวัดแปลงเกษตรกรรมและปิดพื้นที่ ปีงบประมาณ 2557 ภาค / จังหวัด ช่าง สำรวจ จว. จำนวน กล้อง จว. แผนปิดอำเภอ ปี 57 ( ไร่ ) แผนรังวัด เกษตร ( ไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google