งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑ 630630 260260

4 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๒ 560560 380380

5 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๓ 730730 150150

6 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๔ 650650 460460

7 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๕ 68 80 590590

8 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๖ 35 90 700700

9 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๗ 27 20 820820

10 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๘ 64 20 48 20

11 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๙ 54 70 25 00

12 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑๐ 94 20 66 20

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑ 630630 260260 370370 370370

15 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๒ 560560 380380 18 0

16 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๓ 730730 150150 58 0

17 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๔ 650650 460460 19 0

18 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๕ 68 80 590590 62 90

19 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๖ 35 90 700700 28 90

20 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๗ 27 20 820820 19 00

21 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๘ 64 20 48 20 16 00

22 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๙ 54 70 25 00 29 70

23 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑๐ 94 20 66 20 28 00

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google