งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑ 420420 140140

4 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๒ 310310 140140

5 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๓ 240240 150150

6 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๔ 510510 320320

7 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๕ 16 50 370370

8 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๖ 22 40 510510

9 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๗ 24 80 530530

10 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๘ 28 10 17 20

11 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๙ 41 08 23 02

12 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑๐ 45 61 27 10

13 LOGO เฉล ย

14 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑ 420420 140140 280280 280280

15 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๒ 310310 140140 17 0

16 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๓ 240240 150150 90

17 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๔ 510510 320320 19 0

18 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๕ 16 50 370370 12 80

19 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๖ 22 40 510510 17 30

20 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๗ 24 80 530530 19 50

21 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๘ 28 10 17 20 10 90

22 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๙ 41 08 23 02 18 06

23 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑๐ 45 61 27 10 18 51

24  


ดาวน์โหลด ppt LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google