งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑ 940940 497497

4 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๒ 550550 275275

5 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๓ 820820 147147

6 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๔ 720720 552552

7 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๕ 18 40 484484

8 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๖ 67 00 990990

9 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๗ 77 80 890890

10 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๘ 67 00 49 80

11 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๙ 44 30 38 40

12 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑๐ 65 30 36 70

13 เฉล ย เฉล ย

14 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑ 940940 497497 44 3

15 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๒ 550550 275275 27 5

16 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๓ 820820 147147 67 3

17 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๔ 720720 552552 16 8

18 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๕ 18 40 484484 13 56

19 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๖ 67 00 990990 57 10

20 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๗ 77 80 890890 68 90

21 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๘ 67 00 49 80 17 20

22 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๙ 44 30 38 40 59 0

23 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑๐ 65 30 36 70 28 60

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google