งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑ 860860 530530

4 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๒ 970970 750750

5 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๓ 760760 600600

6 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๔ 840840 400400

7 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๕ 58 67 440440

8 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๖ 56 00 200200

9 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๗ 43 40 300300

10 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๘ 54 73 40 00

11 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๙ 97 00 60 00

12 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๐ 50 00 30 00

13 LOGO เฉ ลย

14 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑ 860860 530530 330330 330330

15 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๒ 970970 750750 22 0

16 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๓ 760760 600600 16 0

17 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๔ 840840 400400 44 0

18 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๕ 58 67 440440 54 27

19 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๖ 56 00 200200 54 00

20 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๗ 43 40 300300 4040

21 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๘ 54 73 40 00 14 73

22 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๙ 97 00 60 00 37 00

23 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑๐ 50 00 30 00 20 00

24  


ดาวน์โหลด ppt LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google