งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑ 500500 220220

4 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๒ 450450 380380

5 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๓ 270270 180180

6 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๔ 830830 450450

7 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๕ 22 10 190190

8 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๖ 36 50 920920

9 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๗ 34 70 670670

10 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๘ 32 60 23 60

11 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๙ 52 30 43 00

12 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑๐ 21 60 13 00

13 www.themegallery.com เฉล ย เฉล ย

14 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑ 500500 220220 280280 280280

15 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๒ 450450 380380 70

16 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๓ 270270 180180 90

17 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๔ 830830 450450 38 0

18 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๕ 22 10 190190 2020

19 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๖ 36 50 920920 27 30

20 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๗ 34 70 670670 28 00

21 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๘ 32 60 23 60 90 0

22 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๙ 52 30 43 00 93 0

23 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑๐ 21 60 13 00 86 0

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google