งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑ 878878 754754

4 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๒ 780780 450450

5 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๓ 956956 730730

6 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๔ 765765 143143

7 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๕ 67 58 500500

8 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๖ 98 00 500500

9 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๗ 97 46 700700

10 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๘ 67 65 20 00

11 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๙ 96 00 80 00

12 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๐ 90 00 40 00

13 LOGO เฉ ลย

14 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑ 878878 754754 12 4

15 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๒ 780780 450450 33 0

16 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๓ 956956 730730 22 6

17 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๔ 765765 143143 62 2

18 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๕ 67 58 500500 62 58

19 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๖ 98 00 500500 93 00

20 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๗ 97 46 700700 90 46

21 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๘ 67 65 20 00 47 65

22 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๙ 96 00 80 00 16 00

23 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๐ 90 00 40 00 50 00

24  


ดาวน์โหลด ppt LOGO กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google