งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Plague black death.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Plague black death."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Plague http://biogeekery.wordpress.com/2013/04/22/plague/ black death

2 Plague ชาย อายุ 56 ปี อาการ : ไข้สูง หนาวสั่น ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องเสีย ต่อมน้ำเหลืองโต กดเจ็บ ประวัติ : เดินทางไปแถบเอเชียใต้ เมื่อ 1- 3 ธันวาคม 2556 พักที่โรมแรมที่มีหนูชุกชุม History : 10 ธันวาคม 2556 2

3 CBC : RBC 5 x 10 6 cells/mm 3 Hb 14 g/dl, Hct 41 % WBC 15,000 :PMN 76 % Lym 22% Mono 2% Plt :190,000 cells/mm 3 Gram stain : GNB 3 ผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ https://doh.sd.gov/lab/resources/bt/yersinia/gram.aspx

4 1. จะตรวจยืนยันเชื้ออย่างไร หน่วยงานใดเป็น ผู้ดำเนินการ ควรเก็บตัวอย่างเพิ่มหรือไม่ ถ้า เก็บควรเก็บอะไร และส่งตรวจที่ไหน อย่างไร Refer + Patient No Refer เก็บตัวอย่างเพิ่มเติม o LN aspirate, Hemo C/S o Stool C/S, Sputum C/S เก็บตัวอย่างเพิ่มเติม o LN aspirate, Hemo C/S o Stool C/S, Sputum C/S รพ. จังหวัด / รพ. ศูนย์ ผล C/S : Yersinia pestis สำนักระบาด ส่วนกลาง แจ้งงานระบาด จังหวัด ศูนย์วิทย์ฯ Comfirm ELISA PCR รพ. ชุมชน เก็บตัวอย่างเพิ่มเติม o LN aspirate, Hemo C/S o Stool C/S, Sputum C/S เก็บตัวอย่างเพิ่มเติม o LN aspirate, Hemo C/S o Stool C/S, Sputum C/S Specimen 4

5 2. หากผู้ป่วยเป็นโรคกาฬโรค ท่านคิดว่าเป็นชนิดใด เกิดจาก Yersinia pestis เป็นกาฬโรค ต่อม น้ำเหลือง (Bubonic Plague) http://www.npc-se.co.th/ 5

6 3. โรงพยาบาลต้องแจ้งหน่วยงานใดบ้างเพื่อเฝ้า ระวังและรับมือการระบาดของโรคและมีขั้นตอน อย่างไร การ สอบสวน โรค ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ลงพื้นที่หาแหล่งพาหะโรค ( หนู และ สัตว์เลี้ยงในชุมชน ) พบเชื้อในสัตว์ไม่พบเชื้อในสัตว์ ยืนยันสายพันธุ์ทั้งในสัตว์และคนไข้ คนไข้อาจไม่ได้ติดจากสัตว์ในชุมชน ( นอกประเทศ ) กำจัดแหล่งรังโรค ( หนู ) 6 ? หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการสำรวจโรคในหนู

7 การสำรวจโรคในคน  สำรวจสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ว่าใครมีอาการของโรคบ้าง ในกรณีที่พบ case สงสัย ทำการตรวจยืนยันเชื้อและกักโรค  ใน คนไข้ ให้ทำการกักโรค จนกว่าจะหาย 7

8 http://biogeekery.wordpress.com/2013/04/22/plague/ life cycle of Yersinia pestis 8


ดาวน์โหลด ppt 1 Plague black death.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google