งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง สงกรานต์ จังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง สงกรานต์ จังหวัดนครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง สงกรานต์ จังหวัดนครราชสีมา

2 สถานการณ์การบาดเจ็บเสียชีวิต นครราชสีมา เทศกาลสงกรานต์

3 แหล่งข้อมูลการบาดเจ็บ - สนย. oph/index.php?case_id=14

4

5 จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สงกรานต์ จ. นครราชสีมา ปี 2557 จำแนกตามวัน

6 จำนวนผู้เสียชีวิต แยกตามสถานที่ และแยกตามวัน เทศกาลสงกรานต์ ช่วงวันที่ 11 เม.ย เม.ย 2557 จังหวัดนครราชสีมา วัน / สถานที่ เสียชีวิตที่ เกิดเหตุ เสียชีวิต ระหว่างนำส่ง เสียชีวิตที่ ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิต ระหว่างส่งต่อ เสียชีวิตในตึก ภายใน 24 ชม.หลังเหตุ เสียชีวิตในตึกหลัง 24 ชม.-30 วัน รวมทั้งสิ้น (ราย) 11 เม.ย เม.ย เม.ย เม.ย เม.ย เม.ย เม.ย รวมทั้งสิ้น 15

7

8 จำนวนผู้บาดเจ็บที่เมาสุรา แยกถนนและประเภทพาหนะ ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ช่วงวันที่ 11 เม.ย เม.ย 2557 จังหวัดนครราชสีมา ทุกวัน ประเภทยานพาหนะ / ประเภทถนนทางหลวงในเมืองชนบทอื่นๆรวมทั้งสิ้น(ราย) จักรยานยนต์ รถเก๋ง/แท็กซี่ ปิคอัพ รถตู้ รถโดยสาร 4 ล้อ รถบรรทุก อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 1,054

9 จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจังหวัด นครราชสีมา เทียบกับ 4 จังหวัด เขต บริการสุขภาพที่ 9 สงกรานต์ 2557

10

11 แนวโน้มช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ภาพรวม เขตบริการสุขภาพที่ 9

12 แนวโน้มผู้บาดเจ็บ ปี 57 จำแนกตาม ช่วงอายุ เขต 9

13

14

15

16 ประเภทยานพาหนะของผู้บาดเจ็บ เขต 9

17 มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์

18 - มาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร - การตั้งจุดสกัดความเร็ว -EMS/Refer

19 มาตรการ 5 E Enforcement การบังคับใช้กฎหมาย Engineering วิศวกรรมจราจร Education การให้ความรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ Emergency Medical Service (EMS) การแพทย์ฉุกเฉิน Evaluation การติดตามประเมินผล 19

20 แผนปฏิบัติการ Action Plan Who? ใคร ทีม What? ทำอะไร When? เมื่อไหร่ เป้าหมาย : ตัวชี้วัด ประเมินผล : Milestone หลักกิโล 20

21

22 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง สงกรานต์ จังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google