งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง สงกรานต์ จังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง สงกรานต์ จังหวัดนครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง สงกรานต์ จังหวัดนครราชสีมา

2 สถานการณ์การบาดเจ็บเสียชีวิต นครราชสีมา เทศกาลสงกรานต์

3 แหล่งข้อมูลการบาดเจ็บ - สนย. http://healthdata.moph.go.th/acc_m oph/index.php?case_id=14

4

5 จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สงกรานต์ จ. นครราชสีมา ปี 2557 จำแนกตามวัน

6 จำนวนผู้เสียชีวิต แยกตามสถานที่ และแยกตามวัน เทศกาลสงกรานต์ ช่วงวันที่ 11 เม.ย 2557 - 17 เม.ย 2557 จังหวัดนครราชสีมา วัน / สถานที่ เสียชีวิตที่ เกิดเหตุ เสียชีวิต ระหว่างนำส่ง เสียชีวิตที่ ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิต ระหว่างส่งต่อ เสียชีวิตในตึก ภายใน 24 ชม.หลังเหตุ เสียชีวิตในตึกหลัง 24 ชม.-30 วัน รวมทั้งสิ้น (ราย) 11 เม.ย 2557 0000000 12 เม.ย 2557 5010107 13 เม.ย 2557 4010106 14 เม.ย 2557 1000001 15 เม.ย 2557 0000000 16 เม.ย 2557 0000101 17 เม.ย 2557 0000000 รวมทั้งสิ้น 15

7

8 จำนวนผู้บาดเจ็บที่เมาสุรา แยกถนนและประเภทพาหนะ ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ช่วงวันที่ 11 เม.ย 2557 - 17 เม.ย 2557 จังหวัดนครราชสีมา ทุกวัน ประเภทยานพาหนะ / ประเภทถนนทางหลวงในเมืองชนบทอื่นๆรวมทั้งสิ้น(ราย) จักรยานยนต์ 21014248630868 รถเก๋ง/แท็กซี่ 1647431 ปิคอัพ 8115442142 รถตู้ 10001 รถโดยสาร 4 ล้อ 10203 รถบรรทุก 20204 อื่น ๆ 10405 รวมทั้งสิ้น 1,054

9 จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจังหวัด นครราชสีมา เทียบกับ 4 จังหวัด เขต บริการสุขภาพที่ 9 สงกรานต์ 2557

10

11 แนวโน้มช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ภาพรวม เขตบริการสุขภาพที่ 9

12 แนวโน้มผู้บาดเจ็บ ปี 57 จำแนกตาม ช่วงอายุ เขต 9

13

14

15

16 ประเภทยานพาหนะของผู้บาดเจ็บ เขต 9

17 มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์

18 - มาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร - การตั้งจุดสกัดความเร็ว -EMS/Refer

19 มาตรการ 5 E Enforcement การบังคับใช้กฎหมาย Engineering วิศวกรรมจราจร Education การให้ความรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ Emergency Medical Service (EMS) การแพทย์ฉุกเฉิน Evaluation การติดตามประเมินผล 19

20 แผนปฏิบัติการ Action Plan Who? ใคร ทีม What? ทำอะไร When? เมื่อไหร่ เป้าหมาย : ตัวชี้วัด ประเมินผล : Milestone หลักกิโล 20

21

22 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง สงกรานต์ จังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google