งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน สิงหาคม 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน สิงหาคม 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน สิงหาคม 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

4 ลำดับที่Reporting areascasesdeathsMorbidity rate 1 Krabi302.9800.11 2 Rayong256.8610.16 3 Chanthaburi163.0300.07 4 Phangnga138.2800.11 5 Chachoengsao116.3310.15 6 Chumphon113.6800.06 7 Samut Sakhon108.9700.12 8 Lop Buri105.3100.13 9 Ratchaburi103.6920.24 10 Satun100.6200.08 รวมทั้งประเทศ 57.28370.06 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2555 แหล่งที่มา: http://www.boe.moph.go.th/ เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2555

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2555 (ข้อมูล ณ 23 ส.ค. 55) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม - ค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี (2550-2554) = 1,363 ราย คิดเป็น อัตราป่วย ไม่เกิน 164 ต่อประชากรแสนคน - เป้าหมายลดลงร้อยละ 20 จากค่า Median = 1,090 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 131 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 ราย

6 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 23 สค 55) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามรายเครือข่าย (ข้อมูล ณ 23 สค 55) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 กรณีเสียชีวิต

9 Case ที่ 1 ผป.เพศชาย อายุ 55 ปี ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัว ผป.มีอาชีพรับจ้างจี้กระชาย เริ่มป่วยวันที่ 10 สค 55 มีอาการสำคัญคือไข้ ปวดเมื่อยตามตัวมาก รับการรักษาที่ รพ.ครั้งแรก วันที่ 12 สค 55 แพทย์สงสัย Flu ให้ยาไปกินที่บ้าน

10 วันที่ 14 สค 55 มารพ. อีกครั้งเพราะอาการไม่ดีขึ้น CBC WBC 2200 Plt 33000 Hct 33.7 ผลตรวจ IGg IGm NS 1 ไข้เลือดออก neg เที่ยง X-ray ปอด ปกติ แต่ ประมาณ บ่าย 3 โมงพบว่า มีความผิดปกติทั้ง 2 ข้าง และเสียชีวิตในเวลา 16.00 น. แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น DSS สสจ.นครปฐม ได้ส่ง Lab ตรวจ ทั้ง ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา JE และ เลปโตสไปโรซีส

11

12

13

14

15

16

17 ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลกำแพงแสน  CBC (12 สค 55) : wbc =7400 Hct = 35.2 Plt = 139000 L =13 M=5 N=78 Immunology ; Dengue Ig G = Negative, Dengue Ig M = Negative, Dengue NS 1 Ag = Negative  CBC (14 สค 55) : wbc =3200 Hct = 33.7 Plt = 33000 L =12 M=11 N=75 Immunology ; Dengue Ig G = Negative, Dengue Ig M = Negative, Dengue NS 1 Ag = Negative  ตรวจหาเชื้อเลปโตสไปโรสิส (14 สค 55) ทดสอบวิธี Rapid Test ผลการ ตรวจให้ผลลบ ผลการตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1. ตรวจหาเชื้อเลปโตสไปโรสิส ทดสอบวิธี IFA ผลการตรวจ ให้ผลลบ 2. ตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก Neg 3. ตรวจหาเชื้อชิคุนกุนยา Neg ผลการตรวจเบื้องต้นจาก Dr. Ronald E. Morales Vargas 1. ตรวจหาเชื้อเลปโตสไปโรสิส รอผล 2. ตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก รอผล 3. ตรวจหาเชื้อชิคุนกุนยา Neg 4. ตรวจหา Huntavirus และไวรัสอื่น ๆ รอผล

18 เที่ยง X-ray ปอด ปกติ แต่ ประมาณ บ่าย 3 โมง พบว่า มีความผิดปกติทั้ง 2 ข้าง และเสียชีวิตในเวลา 16.00 น. แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น DSS

19 มีประเด็นที่สงสัยคือ มีไวรัสตัวไหนที่มีอาการและ อาการแสดงคล้าย ๆ ไข้เลือดออก แต่มีอาการททาง ระบบทางเดินหายใจที่มีคล้าย ๆ Pneumonia ซึ่งเบื้องต้น ได้แบ่ง Serum ให้เครือข่าย Dr.Ronald ตรวจ และได้จับ ยุงตรวจอยู่

20 Case 2 เพศหญิง อายุ 27 ปี - อาศัยอยู่ม.3 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ผู้ตายมีบุตร 1 คน -ผป.มีลูกที่ป่วยด้วยโรค DF ในวันที่ 25/8/55 ที่รพ. นครปฐม - อยู่ก็มีอาการ ปวดเมื่อยตามตัว มีไข้ และมี ประจำเดือนร่วมด้วย Admit 27/8/55 - เสียชีวิตตอนเช้าของวันที่ 28/8/55

21

22

23 รายงานผลการตรวจ dengue serotype ของกรมวิทย์ฯ update เมื่อ 20 ก.ค. 2555 จำนวนตรวจที่ positive 96 ราย แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

24 Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน สิงหาคม 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google