งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ดร.นพ.ถวัลย์ พบลาภ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ดร.นพ.ถวัลย์ พบลาภ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ดร.นพ.ถวัลย์ พบลาภ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2555 (ข้อมูล ณ 28 ก.ค. 55) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

3 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 26 กค 55) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

4 พื้นที่ที่ต้อง กำกับติดตาม

5 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 26 มิย 55) รายละเอียดดังเอกสาร

6 สถานการณ์ โรคมือ เท้า ปาก

7 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จ.นครปฐม ปี 2555 (ข้อมูล ณ 26 กค55) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 ลักษณะอาการที่สำคัญของโรคติดเชื้อไวรัสชนิดนี้

9 โรคมือ เท้า ปาก กลุ่มที่พบ –พบบ่อยในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่เด็กที่ป่วยมักมี อาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เอง สาเหตุ –เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ซึ่งมีหลายชนิดที่พบบ่อย ได้แก่ ไวรัสคอก แซคกี้ เอ (Coxsackie A) และเอนเทอโรไวรัส 71 ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายโดย –ทางการหายใจ และทางเดินอาหาร –โดยการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง หรืออุจจาระ ของผู้ป่วย –เชื้อมีระยะฟักตัวนานประมาณ 3-6 วัน

10 โรคมือ เท้า ปาก อาการแทรกซ้อนที่ควรเฝ้าระวัง –หากรับประทานอาหารได้น้อย และมีภาวะขาดน้ำ - ควรรีบไปโรงพยาบาลหากมีอาการดังนี้ ไข้สูงมาก ซึมลง และอาเจียนบ่อย มีอาการหายใจ หอบเหนื่อย แขนขาอ่อนแรง วิธีการป้องกันที่สำคัญ –แยกผู้ป่วย และรักษาสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ดี ทำ ความสะอาดเครื่องใช้และของเล่น –หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน –เน้นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ –หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในที่ชุมชนแออัด

11 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยกลุ่มอาการมือ เท้า ปาก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 26 กค 55) รายละเอียดดังเอกสาร

12 Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ดร.นพ.ถวัลย์ พบลาภ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google