งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม ๔ ด้านเฝ้าระวังสอบสวนโรค เกี่ยวกับภัยหนาว ประธาน : คุณพวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร สสจ. ลำพูน เลขานุการ : คุณชานนท์ กัณทะสู้ ผู้นำเสนอ : คุณกิตติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม ๔ ด้านเฝ้าระวังสอบสวนโรค เกี่ยวกับภัยหนาว ประธาน : คุณพวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร สสจ. ลำพูน เลขานุการ : คุณชานนท์ กัณทะสู้ ผู้นำเสนอ : คุณกิตติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม ๔ ด้านเฝ้าระวังสอบสวนโรค เกี่ยวกับภัยหนาว ประธาน : คุณพวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร สสจ. ลำพูน เลขานุการ : คุณชานนท์ กัณทะสู้ ผู้นำเสนอ : คุณกิตติ

2 ข้อมูล แหล่งที่มา ผู้รับผิดชอบ ด้านโรคติดเชื้อ - โรคตาม ประกาศของ กรมควบคุม โรค จำนวน 7 โรค - รง. 506 - Event based - งานระบาด วิทยา โรค NCD COPD,Epilepsy,MI, ผู้พิการ - ฐานข้อมูล รายงาน NCD ( จำนวนผู้ป่วย เพื่อใช้ในการ สื่อสาร ป้องกัน ) - ข้อมูล OPD,IPD - งานควบคุมโรค - งาน ยุทธศาสตร์ ระบบเฝ้าระวังสอบสวนโรค

3 ข้อมูลแหล่งที่มาผู้รับผิดชอบ ภัยสุขภาพ - ดื่มสุรา - การตายจาก อากาศหนาว - การตายจากการ ใช้เครื่องทำ น้ำอุ่นระบบแก๊ส หรือนอน เต๊นท์ - ไฟไหม้ จากการ จุดเตาผิงไฟ - ข้อมูลอัคคีภัย - ข้อมูลการตาย ( สาเหตุการตาย, การชันสูตร ) - เฝ้าระวังการ เสียชีวิตจาก อากาศหนาว - Event based - Event based ปภ. - งานยุทธศาสตร์ - งานระบาด วิทยา - งานระบาด วิทยา - ปภ.

4 การจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ วิเคราะห์ประมวลนำเสนอ สื่อสาร

5 ปัญหา อุปสรรค ด้านเฝ้าระวัง / สอบสวน โรค ขาดการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบขาดการ Integrate ข้อมูลขาด SOP การจัดการข้อมูล ภัยหนาวที่ชัดเจน

6 ปัญหา อุปสรรค ด้านเฝ้าระวัง / สอบสวน โรค ( ต่อ ) ขาด ผู้รวบรวมข้อมูล ขาดทักษะ / แนวทางการ สอบสวน ขาดเครื่องมือ / อุปกรณ์วัด temp ที่ได้ เกณฑ์มาตรฐาน / แบบสอบสวน ขาดการประกาศ เตือนภัยที่มี ประสิทธิภาพ

7 ข้อเสนอแนะ ความต้องการ ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ส. ระบาด กำหนดเกณฑ์ / ขั้นตอน SOP definition ที่ชัดเจน ส. ระบาดปชส. แนวทาง / form สอบสวนโรค กำหนดผู้ประสานงานภัยหนาว ระดับ จังหวัด ( สสจ.) พัฒนาทีมศักยภาพทีม SRRT อำเภอในการสอบสวนภัยหนาว นำเสนอผลการสอบสวน กรณี dead ในพื้นที่ ต่อที่ประชุม กวป. มีระบบแจ้งเตือนภัยหนาว ในพื้นที่เสี่ยงฝกลุ่มเสี่ยง

8


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม ๔ ด้านเฝ้าระวังสอบสวนโรค เกี่ยวกับภัยหนาว ประธาน : คุณพวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร สสจ. ลำพูน เลขานุการ : คุณชานนท์ กัณทะสู้ ผู้นำเสนอ : คุณกิตติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google