งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคเลปโตสไปโรซิส. อาการที่พบ – ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดขา คลื่นไส้ อาเจียน – เริ่มป่วยวันที่ 27 ตุลาคม 2556 ประวัติ – เพศหญิง อายุ 36 ปี เลี้ยงสุกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคเลปโตสไปโรซิส. อาการที่พบ – ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดขา คลื่นไส้ อาเจียน – เริ่มป่วยวันที่ 27 ตุลาคม 2556 ประวัติ – เพศหญิง อายุ 36 ปี เลี้ยงสุกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคเลปโตสไปโรซิส

2 อาการที่พบ – ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดขา คลื่นไส้ อาเจียน – เริ่มป่วยวันที่ 27 ตุลาคม 2556 ประวัติ – เพศหญิง อายุ 36 ปี เลี้ยงสุกร – มีบาดแผลที่เท้ามีประวัติเดินลุยน้ำ

3 การตรวจยืนยันในผู้ป่วย Differential diagnosis วิธีการตรวจชนิดตัวอย่างห้องปฏิบัติก าร - Leptospira interrogans -Screening test - ICT(IgM) -LA -Confirm -IFA -Culture -MAT -PCR - serum -Blood *, urine* -Serum -EDTA blood, tissue - รพช., รพท., รพศ., - ศวก. เชียงราย - สวส. * ใช้ EMJH media

4 การตรวจยืนยันในผู้ป่วย Differential diagnosis วิธีการตรวจชนิด ตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการ -B.pseudomallei-Screening test - IHA -Confirm -Culture -IFA - serum -blood - รพช., รพท., รพ ศ., - รพท., รพศ. - ศวก., สวส.,

5 การสอบสวนโรคสัตว์ มีประวัติสัมผัสสัตว์ จึงดำเนินการเก็บตัวอย่างในสัตว์ ; หมู หนู และสัตว์ อื่นๆที่พบในบริเวณใกล้เคียง Differential diagnosis วิธีการตรวจชนิดตัวอย่างห้องปฏิบัติก าร - Leptospira interrogans -Confirm -MAT -LAMP -PCR -Culture -Serum -tissue -urine - ศวพ. ลำปาง - สสช.


ดาวน์โหลด ppt โรคเลปโตสไปโรซิส. อาการที่พบ – ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดขา คลื่นไส้ อาเจียน – เริ่มป่วยวันที่ 27 ตุลาคม 2556 ประวัติ – เพศหญิง อายุ 36 ปี เลี้ยงสุกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google