งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) เครือข่ายอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดรุณี โพธิ์ศรี กลุ่มงานควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) เครือข่ายอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดรุณี โพธิ์ศรี กลุ่มงานควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) เครือข่ายอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดรุณี โพธิ์ศรี กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 - สถานการณ์โรคไข้เลือดออก - สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ - ตัวอย่างการสอบสวนโรคที่สำคัญ - การแจ้งข่าว ประเด็นที่นำเสนอ

3 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ณ 20 มิถุนายน 2557

4 อัตราต่อปชกแสนคน

5 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

6 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 มิ.ย. 57) ผู้ป่วยสะสม 212 ราย (เสียชีวิต 2 ราย) อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 18 ของประเทศไทย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม จำนวน (ราย)

7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 มิ.ย. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 พื้นที่ ยอดสะสม ปี 2557 (1 ม.ค. 57 – 20 มิ.ย. 57) เดือนมิถุนายน 2557 (20 พ.ค.57–20 มิ..ย 57) จำนวน (ราย) อัตราป่วยต่อ แสน จำนวน (ราย) อัตราป่วยต่อ แสน อำเภอเมือง6623.8182.89 อำเภอกำแพงแสน2620.7421.60 อำเภอนครชัยศรี6863.6765.62 อำเภอดอนตูม24.2000.00 อำเภอบางเลน1113.4311.22 อำเภอสามพราน37 (ตาย 2 ราย)21.9631.78 อำเภอพุทธมณฑล26.3100.00 รวม212(ตาย 2 ราย)25.26202.38 ตารางที่ 1 จำนวนและอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม ที่มา : บัตรรายงานผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง (รง.506/507) งานระบาดวิทยา สสจ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2557)

10 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม จำแนกตามกลุ่มอายุ (ข้อมูล ณ 25 มิย 57) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

11 พื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 2 ราย (ในช่วง 1 มกราคม 2557 – 20 มิถุนายน 2557)

12

13 มาตรการสำคัญในการจัดการ ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2557 คาดการณ์ จำนวนผู้ป่วย คาดการณ์ความชุก ชุมยุงลาย รวมพลัง เร่งรัดกำจัด ลูกน้ำ ร่วมมือ ร่วม จิต ช่วยชีวิต ผู้ป่วย  โรงเรือน / โรงเรียน / โรงงาน / โรงพยาบาล / โรง ธรรม  ปิด - เปิด - กลางเทอม  ตะไคร้หอมทากันยุง  อสม. นำชุมชน  ครม. สนับสนุน เตรียมพร้อมทีม แพทย์ ทุก รพ. จัดแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา การจัดทำ DENGUE CORNER จัดหาสำรอง เวชภัณฑ์ แนะนำกลุ่มเสี่ยงรีบ มา รพ. มีเวลาทอง เพียง 2-3 เดือน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กว้างขวาง ประสาน เครือข่าย ทุกภาค ส่วน เปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงสูง เป็น ชุมชนปลอดลูกน้ำ ยุงลาย (HI<10,CI=0) มัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2551-2555) จำนวนผู้ป่วย ( ราย ) เฝ้าระวัง สถานการณ์ เฝ้าระวังโรค ในช่วงปลายปี เพื่อแจ้งเตือนการ ระบาด สรุปบทเรียนการ ดำเนินงาน สื่อสารความเสี่ยง

14 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก

15 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 มิ.ย. 57) สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดนครปฐม จำนวน (ราย)

16 อำเภอตำบล เมือง นครปฐม พระปฐมเจดีย์ บางแขม ตาก้อง ดอนยายหอม บ่อพลับ นครปฐม วังตะกู หนองปากโลง หนองดินแดง โพรงมะเดื่อ ลำพยา ทัพหลวง หนองงูเหลือม บ้านยาง กำแพงแสน ทุ่งกระพังโหม กระตีบ ทุ่งลูกนก ทุ่งกระพังโหม ห้วยขวาง ทุ่งขวาง ทุ่งบัว กำแพงแสน ห้วยม่วง รางพิกุลหนองกระทุ่ม วังน้ำเขียว นครชัยศรีแหลมบัว ศรีมหาโพธิ์ ห้วยพลู วัดละมุด บางแก้วฟ้า ลานตากฟ้า ดอนตูมสามง่าม ห้วยพระ ห้วยด้วน บางเลนบางเลน บางปลา บางไทรป่า สามพรานท่าข้าม บางกระทึก ไร่ขิง ท่าตลาด คลองใหม่ อ้อมใหญ่ พุทธมณฑลศาลายา คลองโยง ตารางที่ 2 ตำบลที่กำลังพบการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จังหวัดนครปฐม ( ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557)

17 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 มิ.ย 57) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดนครปฐม จำนวน (ราย)

18 ผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิตรายที่ 1 เพศชาย อายุ 19 ปี สูง 176 ซม. น้ำหนัก 106 กิโลกรัม อยู่หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน เริ่มป่วย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 อาการไข้ ปวดศีรษะ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ไปรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งของ อ. สามพราน มีอาการ ไข้ ไอ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 อาการไม่ดีขึ้น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ จึงไปรับการรักษาที่คลินิก เอกชนอีกแห่งหนึ่ง แพทย์เจาะ Lab

19 ผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิตรายที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00 น. ผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามพราน (BP 100/60 มม. ปรอท T 36 องศาเซลเซียส P 120 ครั้ง / นาที R 24 ครั้ง / นาที ผล X ray ปอดปกติ ผลการตรวจคลื่นหัวใจ ปกติ ) CBC (9 มีค 57):WBC =12900 Hct =61.9 % Plt =11,000 แพทย์ได้ส่งต่อเข้ารับการรักษา ที่ โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 06.10 น. ผู้ป่วยเสียชีวิต วินิจฉัยครั้งสุดท้ายเป็นโรคไข้เลือดออกช็อก

20

21

22 ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 2 เพศหญิง อายุ 2 ปี 11 ด อยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรสาย 5 หมู่ที่ 13 ตำบลไร่ขิง

23 Admit รพ.สามพราน 19/2/57 – 21/2/57 และ ส่งตัวรักษาต่อ รพ. ทั่วไป อาการสำคัญ: ไข้สูง 1 วัน ก่อนมา รพ. ประวัติปัจจุบัน: - 1 วัน ก่อนมา รพ. มีไข้ ไอมี เสมหะ นานๆครั้ง มีน้ำมูกใส กินได้น้อยลง ไม่มี อาเจียน อุจจาระปกติ ปัสสาวะปกติ กินยาลดไข้ มา 13.00น. ไข้ยังไม่ลงจึงมา รพ. ประวัติอดีต: ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีแพ้ยา ตรวจร่างกายแรกรับ: นน.ปกติ มีไข้

24 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เข้ารับการรักษาที่รพ. สามพรานเป็นผู้ป่วยใน wbc 5,000 n 13% L73% Aty 4% plt 79,000 Hct 33.8 (21 กพ 57) wbc 7,750 Neu 7%Lym 85% Aty 6% plt 40,000 Hct33.8) จึงต่อไปรับการรักษาที่รพ. นครปฐม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.10 น. เสียชีวิต

25

26

27

28

29

30 สรุปผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต 2 ราย อายุ 19 ปี และ 2 ปี ระยะเวลาจากวันเริ่มป่วย.. ถึงวันสงสัย รายแรก 4 วัน ราย ที่ 2 ไม่แน่ใจ ???? 2 หรือ 3 ไปคลินิก 2 ครั้งๆ ละแห่ง 1 ราย ไปรพ. รัฐ 1 ราย รายแรกผู้ป่วยไม่ใช่รายแรกของบ้าน สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

31

32 ประเด็นข้อสังเกต /ปัญหาที่พบ 1. จะมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 2. การระบาดจะยังเป็นพื้นที่ที่มีการจัดการยาก มีการคมนาคมสะดวก เช่น ต.พระปฐมเจดีย์ ต.ดอนยายหอม ต.ธรรมศาลา 3.สภาพแวดล้อม มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เหมาะสมต่อการมีลูกน้ำ

33 Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt การอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) เครือข่ายอำเภอเมืองนครปฐม วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดรุณี โพธิ์ศรี กลุ่มงานควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google