งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน สิงหาคม 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน สิงหาคม 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน สิงหาคม งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 เปรียบเทียบผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดนครปฐม
เดือนสิงหาคม 2557 กับ เดือนสิงหาคม 2556 อัตราต่อปชกแสนคน 2

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม
ผู้ป่วยสะสม 296 ราย (เสียชีวิต 3 ราย) อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 33 ของประเทศไทย จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 ส.ค. 57)

5 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม
จำแนกตามกลุ่มอายุ (ข้อมูล ณ 25 สค 57) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามพื้นที่
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 ส.ค. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามเครือข่าย
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกตามเครือข่าย (ข้อมูล ณ 25 ส.ค. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก
แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (25สค57)

9 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ
แหล่งที่มา: รง 506/507งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (25 สค57)

10 โรคสำคัญ

11 สถานการณ์โรคตาแดง

12 สถานการณ์โรคตาแดง จังหวัดนครปฐม
จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 ส.ค 57)

13 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคตาแดง
แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 ส.ค 57)

14 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

15 เฝ้าระวังโรคระบบ ILI

16

17 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดนครปฐม
จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 ส.ค 57)

18 ขอบคุณค่ะ Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน สิงหาคม 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google