งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกส์ (Simple Harmonic Motion) 1. ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ ซิมเปิลอาร์มอนิก การกระจัดของอนุภาคจากตำแหน่ง สมดุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกส์ (Simple Harmonic Motion) 1. ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ ซิมเปิลอาร์มอนิก การกระจัดของอนุภาคจากตำแหน่ง สมดุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกส์ (Simple Harmonic Motion) 1. ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ ซิมเปิลอาร์มอนิก การกระจัดของอนุภาคจากตำแหน่ง สมดุล A คือ แอมพลิจูด (Amplitude)  คือ ความถี่เชิงมุม (Angular frequency) มี หน่วยเป็น เรเดียนต่อวินาที  คือ ค่าคงตัวเฟส (Phase constant) หมายถึง เฟสเริ่มต้น หรือ เฟสที่เวลา t = 0

2 กราฟระหว่างการกระจัดกับเวลา ของ ฟังก์ชันไซน์ เมื่อ  =  /2  =  /4  = 0

3 หรือ สรุปได้ว่า การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก คือ การ เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงกลับไปกลับมารอบ จุดสมดุลโดยที่ขนาดของความเร่งของ อนุภาคจะแปรผันตรงขนาดของการกระจัด แต่มีทิศทางตรงกันข้าม

4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง x, v, a กับ  t ของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก

5 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่แบบ ซิมเปิลฮาร์มอนิก และการเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบวงกลม จุด P เป็นเงาของ อนุภาคที่เคลื่อนที่เป็น วงกลม ซึ่งจะมี เคลื่อนที่แบบซิมเปิล ฮาร์มอนิก โดยที่

6 3. การเคลื่อนที่ของมวลที่ติดกับสปริง และจาก ผลเฉลย คือ โดยที่ เรียกว่า ความถี่ เชิงมุมของการ สั่น พลังงานของการเคลื่อนที่ ของมวลติดสปริง

7 4. ลูกตุ้มอย่างง่าย ผลเฉลย คือ โดยที่ เรียกว่า ความถี่ เชิงมุมของการ แกว่ง พลังงานของการเคลื่อนที่ ของลูกตุ้ม และ กรณีมุม  น้อย ๆ จะได้

8 5. พลังงานของซิมเปิลฮาร์มอนิก

9 ตัวอย่างที่ 1 เมื่อนำวัตถุมวล 500 กรัม ผูกติด กับปลายด้านหนึ่งของสปริงส่วนปลายอีกด้าน หนึ่งตรึงไว้กับที่ ถ้าสปริงและวัตถุอยู่ในแนวราบ บนพื้นตามแนวระดับและไม่คิดแรงเสียดทาน เมื่อดึงวัตถุให้สปริงยืดออกจากตำแหน่งสมดุล เป็นระยะ 10 เซนติเมตร กำหนดให้ค่าคงตัวของ สปริงเป็น 50 N/m จงหาก ) แอมพลิจูดข ) ความถี่ของ การสั่น ค ) คาบของการสั่นง ) ความเร็วเมื่อเวลา 3/4 เท่าของคาบ ง ) ความเร่ง ณ เวลา 3/4 เท่าของคาบ ตัวอย่างปัญหาการเคลื่อนที่แบบซิมเปิล ฮาร์มอนิก

10 ตัวอย่างที่ 2 จากรูปจงหาคาบและความถี่ของ การสั่นของมวล m

11 กลับไปหัวข้อการ เคลื่อนที่แบบต่างๆ กลับไปหน้า แรก


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกส์ (Simple Harmonic Motion) 1. ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ ซิมเปิลอาร์มอนิก การกระจัดของอนุภาคจากตำแหน่ง สมดุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google