งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

3 นางสาวอมรรัตน์ พระธานี
จัดทำโดย นางสาวอมรรัตน์ พระธานี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

4 การคิดหาคำตอบจากโจทย์ปัญหา การบวกและการลบ
มีวิธีวิเคราะห์หาคำตอบและแสดงวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. อ่านโจทย์ให้เข้าว่า - โจทย์ถามอะไรหรือต้องการหาอะไร - โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง 2. เลือกวิธีการที่จะใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา 3. ดำเนินการแก้โจทย์ปัญหา

5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก
ตัวอย่างที่ 1 ปีที่แล้วแม่มีรายได้ 257,000 บาท พ่อมีรายได้มากกว่าแม่ 132,500 บาท ปีที่แล้วพ่อมีรายได้เท่าไร

6 1 . อ่านโจทย์ให้เข้าใจว่า
- โจทย์ถามอะไร ตอบ ปีที่แล้วพ่อมีรายได้เท่าไร - โจทย์กำหนดออะไรให้บ้าง ตอบ ปีที่แล้วแม่มีรายได้ 257,000 บาท และพ่อมีรายได้มากกว่าแม่ 132,500 บาท 2. ใช้วิธีอะไรหาคำตอบ ตอบ วิธีบวก 3. ดำเนินการแก้โจทย์ปัญหา - เขียนประโยคสัญญาลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 257, ,500 = - ได้คำตอบเท่าไร ตอบ ปีที่แล้วพ่อมีรายได้ 389,500 บาท น่าคิด

7 ปีที่แล้วแม่มีรายได้ 257,000 บาท
วิธีทำ ปีที่แล้วแม่มีรายได้ , บาท + พ่อมีรายได้มากกว่าแม่ , บาท พ่อมีรายได้ , บาท ตอบ ปีที่แล้วพ่อมีรายได้ ๓๘๙, ๕oo

8 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบ
1. พ่อมีเงิน 32,500 บาท ให้แม่ไป 15,500 บาท พ่อเหลือเงินกี่บาท 2. ตู้เย็นราคาน้อยกว่ารถจักยานยนต์ 15,500 บาท ถ้ารถจักรยานยนต์ราคา 37,200 บาท ตู้เย็นราคาเท่าไร 3. พ่อค้าซื้อปลาได้เงิน 32,490 บาท ขายกุ้งได้เงินมากกว่าขายปลา 17,200 บาท พ่อค้าขายกุ้งได้กี่บาท

9 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.4
แหล่งอ้างอิง หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.4


ดาวน์โหลด ppt โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google