งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก ตัวอย่างที่ 1 ปีที่แล้วแม่มีรายได้ 257,000 บาท พ่อมีรายได้มากกว่าแม่ 132,500 บาท ปีที่แล้วพ่อมีรายได้เท่าไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก ตัวอย่างที่ 1 ปีที่แล้วแม่มีรายได้ 257,000 บาท พ่อมีรายได้มากกว่าแม่ 132,500 บาท ปีที่แล้วพ่อมีรายได้เท่าไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก ตัวอย่างที่ 1 ปีที่แล้วแม่มีรายได้ 257,000 บาท พ่อมีรายได้มากกว่าแม่ 132,500 บาท ปีที่แล้วพ่อมีรายได้เท่าไร

7 1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจว่า - โจทย์ถามอะไร ตอบ ปีที่แล้วพ่อมีรายได้เท่าไร - โจทย์กำหนดออะไรให้บ้าง ตอบ ปีที่แล้วแม่มีรายได้ 257,000 บาท และพ่อมีรายได้ มากกว่าแม่ 132,500 บาท 2. ใช้วิธีอะไรหาคำตอบ ตอบ วิธีบวก 3. ดำเนินการแก้โจทย์ปัญหา - เขียนประโยคสัญญาลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ 257,000 + 132,500 = - ได้คำตอบเท่าไร ตอบ ปีที่แล้วพ่อมีรายได้ 389,500 บาท น่าคิด

8 วิธีทำ ปีที่แล้วแม่มีรายได้ 257,000 บาท + พ่อมีรายได้มากกว่าแม่ 132,000 บาท พ่อมีรายได้ 389,500 บาท ตอบ ปีที่แล้วพ่อมีรายได้ ๓๘๙, ๕ oo

9 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบ 1. พ่อมีเงิน 32,500 บาท ให้แม่ไป 15,500 บาท พ่อ เหลือเงินกี่บาท 2. ตู้เย็นราคาน้อยกว่ารถจักยานยนต์ 15,500 บาท ถ้า รถจักรยานยนต์ราคา 37,200 บาท ตู้เย็นราคาเท่าไร 3. พ่อค้าซื้อปลาได้เงิน 32,490 บาท ขายกุ้งได้เงินมากกว่า ขายปลา 17,200 บาท พ่อค้าขายกุ้งได้กี่บาท

10 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.4


ดาวน์โหลด ppt โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก ตัวอย่างที่ 1 ปีที่แล้วแม่มีรายได้ 257,000 บาท พ่อมีรายได้มากกว่าแม่ 132,500 บาท ปีที่แล้วพ่อมีรายได้เท่าไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google