งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Overview of Animal Breeding Stop and think ?... ทำไมต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ สัตว์ ? ต้องการผลิตลูกสัตว์ที่มี ลักษณะดีเด่นขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Overview of Animal Breeding Stop and think ?... ทำไมต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ สัตว์ ? ต้องการผลิตลูกสัตว์ที่มี ลักษณะดีเด่นขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Overview of Animal Breeding Stop and think ?... ทำไมต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ สัตว์ ? ต้องการผลิตลูกสัตว์ที่มี ลักษณะดีเด่นขึ้น

3 Animal Breeding : หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 1) การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ (Selection) Phenotypic selection Breeding value selection (Genetic) 2) การผสมพันธุ์สัตว์ (Mating) Inbreeding ( มีความเป็นเครือ ญาติกัน ) Cross breeding ( ไม่เป็นเครือญาติ / ผสมข้าม )

4 Basic genetic model P = G + E เมื่อ P = Phenotype G = Genotype E = Environment G = A + D + I เมื่อ A = Additive gene D = Dominant gene I = Epitasis gene ( ยีนสะสมถ่ายทอดจากพ่อแม่ ไปสู่รุ่นลูกได้ ) ( การข่มกันระหว่างยีนคู่ เดียวกัน ) ( การข่มกันระหว่างยีนต่างคู่ กัน )

5 P = G + E G = A + D + I เมื่อ A = Additive gene D = Dominant gene I = Epitasis gene E = Ep + Et เมื่อ Ep = Permanent evi. ( สภาพแวดล้อม ถาวร ) Et = Temporary evi. ( สภาพแวดล้อม ชั่วคราว )

6 Related Area in Animal Breeding Animal Breeding Classical genetic Mathematic Population genetic Molecular biology Statistical genetic - Mendelian genetic - study of gene actions - probability - genetic engineering - gene transfer - gene marker - gene frequency -Estimation - การประมาณค่าอัตรา ซ้ำ - การประมาณค่าอัตรา พันธุกรรม

7 พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Principle of genetics) Gene and Chromosome DNA structure Regulation of gene expression Cell division


ดาวน์โหลด ppt Overview of Animal Breeding Stop and think ?... ทำไมต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ สัตว์ ? ต้องการผลิตลูกสัตว์ที่มี ลักษณะดีเด่นขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google