งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 2 3 4 คอมพิวเตอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง ภาษาคอมพิวเตอร์, ภาษายุคที่ ๔ 5

3 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 6 7 8 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย ชนิดของระบบเครือข่าย 9 10 ช่องทางการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร

4 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ประกอบ ขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฎิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการวางแผน การจัดการ และใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูล ระบบประมวลผล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม + =

5 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คอมพิวเตอร์ในยุคเริ่มแรก เครื่องจักรกลหรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยใน การคำนวณ ประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนได้ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อใช้ในการ คำนวณ ขึ้นมาชนิดหนึ่ง เรียกว่า ลูกคิด

6 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 พ.ศ. 2158 นักคณิตศาสตร์ ชาวสก็อตแลนด์ชื่อ John Napier ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ใช้ ช่วยการคำนวณ ขึ้นมา เรียกว่า Napier's Bones เป็นอุปกรณ์ที่ลักษณะ คล้ายกับตารางสูตรคูณในปัจจุบัน ยุคคอมพิวเตอร์

7 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ยุคคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2185 นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ Blaise Pascal อายุเพียง 19 ปี ได้ออกแบบเครื่องมือ ในการคำนวณ โดยใช้หลักการหมุนของฟันเฟืองหนึ่ง อันถูกหมุนครบ 1 รอบ เครื่องมือของปาสคาลนี้ถูก เผยแพร่ออกสู่สาธารณะชน เมื่อ พ.ศ. 2188 แต่ไม่ ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากราคาแพง

8 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ยุคคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2216 นักปราชญ์ชาวเยอรมันชื่อ Gottfriend von Leibnitz ได้ปรับปรุงเครื่องคำนวณของ ปาสคาลให้ สามารถหารคูณและหารได้โดยตรง เครื่องมือของ Leibnitz ยังคงอาศัยการหมุนวงล้อของเครื่องเองอัตโนมัติ เป็น เครื่องมือที่ช่วยให้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ดูยุ่งยาก

9 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ยุคคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2373 Chales Babbage ถือกำเนิดที่ประเทศ อังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2334 จบการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ และได้รับตำแหน่ง Lucasian Professor ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ Isaac Newton เคยได้รับมา ก่อน ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่นั้น Babbage ได้สร้างเครื่อง หาผลต่าง (Difference Engine)

10 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ยุคคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2373 เขาได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล อังกฤษเพื่อสร้างเครื่อง Difference Engine ขึ้นมา แต่ใน ขณะที่ Babbage ทำการสร้างเครื่อง Difference Engine ได้พัฒนาความคิดไปถึงเครื่องมือในการคำนวณที่มีความ สามารถสูงกว่านี้ ซึ่งก็คือเครื่องที่เรียกว่า เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine)

11 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ยุคคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2385 ชาวอังกฤษ ชื่อ Lady Auqusta Ada Byron ได้ ทำการแปลเรื่องราว เกี่ยวกับเครื่อง Anatical Engine จากภาษา ฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ ในระหว่างการแปลทำให้ Lady Ada เข้าใจ ถึงหลักการทำงาน ของเครื่อง Analytical Engine โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมแรกของโลก และจากจุดนี้ จึงถือว่า Lady Ada เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

12 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 ยุคคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทเป็น อย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ เพื่อช่วยอำนวย ความสะดวกสบายและถ้าเราจะพูดถึงเทคโนโลยีที่เรียกกัน ทั่วไปว่าคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์นั้นเป็นคำที่มาจากภาษา ละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ

13 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 Computer แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน Input Unit Output Unit CPU Memory Unit

14 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 Supercomputer ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ Mainframe เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ Minicomputer มินิคอมพิวเตอร์ Microcomputer ไมโครคอมพิวเตอร์ งานวิจัยและ พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ ธนาคาร ธุรกิจทางการเงิน โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ธุรกิจที่ซ้ำซ้อนหลากหลาย ตารางเวร หรืองานอื่น ๆ

15 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 แบ่งเป็น ๒ ประเภท ชุดคำสั่ง System Software Application Software

16 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 แบ่งเป็น ๒ ระดับ ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาระดับต่ำภาษาระดับสูง ใกล้เคียง ภาษามนุษย์ ในยุคแรก แอสเซมบลี พัฒนาเพื่อให้ ผู้ใช้สามารถ ใช้งานได้ อย่างสะดวก ฟอร์แทรน โคบอล เบสิก

17 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ภาษายุคที่ ๔ 4 GL Easy-to-learn Easy-to-use High Productivity

18 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 18 แนวโน้มในอนาคต  ภาษาคอมพิวเตอร์ 5GL ที่สำคัญ ได้แก่ ระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ภาษาธรรมชาติ (natural language) ภาษาที่มุ่งเป้าหมาย (objective-oriented language ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  Computer is the machine that changed the world.  เทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์ให้การ ส่งผ่านข้อมูลในระยะไกลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความร่วมมือและการแข่งขันทางธุรกิจ

19 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 ระบบเครือข่าย  คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เก็บรวบรวม จัดรูปแบบและประมวลผล  สถานี (terminal) หรืออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (communication channels)  อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร (communication processor)  ชุดคำสั่งสำหรับ การติดต่อสื่อสาร (communication software) ส่วนประกอบของระบบเครือข่าย  เป็นระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ ๒ ระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูล ระหว่างกันหรือทำงานร่วมกันด้านสารสนเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

20 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 การเชื่อมต่อแบบบัส (BUS) โหนดแต่ละตัวจะเชื่อมเข้ากับบัส ข้อดี - สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนโหนดได้โดยไม่กระทบระบบ - ถ้ามีโหนดเสียจะไม่กระทบการทำงานของระบบ ข้อเสีย - อาจเกิดการชนกันของข้อมูล (Collision) ถ้ามีการส่งพร้อมกัน โปรโตคอล CSMA/CD เช่น Ethernet 10Mbps, Fast Ehternet 100 Mbps, 1 Gbps

21 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 ข้อดี - ไม่มีการชนกันของข้อมูล โปรโตคอล ARCnet - ถ้ามีโหนดเสียจะไม่กระทบการทำงานของระบบ ความเร็ว 100 Mbps, สามารถใช้สื่อ Fiber-optic ได้ ข้อเสีย - ถ้าคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเสียทำให้ระบบเสีย การเชื่อมต่อแบบรูปดาว (STAR)

22 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 22 การเชื่อมโยงของโหนดเป็นวงกลม ไม่มีคอมพิวเตอร์ ศูนย์กลางของการรับส่งข้อมูล และต้องทำในทิศทางเดียวกัน ข้อดี - ไม่มีการชนกันของข้อมูล โปรโตคอล Token ring ความเร็วประมาณ 4-16 Mbps ข้อเสีย - ถ้ามีโหนดเสียจะมีผลกระทบการทำงานของระบบ การเชื่อมต่อแบบวงแหวน (RING)

23 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 แบ่งเป็น ๔ ประเภท InternetWANMANLAN ประเภทของเครือข่าย

24 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 24 LAN (Local Area Network) เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน ในระยะใกล้ ๆ เช่น ภายในห้องเดียวกัน ชั้นเดียวกัน หรือ อาคาร เดียวกัน

25 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 MAN (Metropolitan Area Network) เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน ซึ่งอาจจะเป็นการ นำเอา LAN มาเชื่อมต่อกันในระยะกลาง ครอบคลุมพื้นที่ ในอำเภอ หรือในจังหวัดเดียวกัน

26 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 26 Wan (Wide Area Network) เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน ซึ่งอาจจะเป็น การนำเอา LAN หรือ MAN มาเชื่อมต่อกัน ครอบคลุม พื้นที่ในระยะไกลเช่น ประเทศเดียวกัน

27 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 Internet (Internetworking)  เป็นระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็น การนำเอา LAN MAN หรือ WAN มาเชื่อมต่อกันครอบคลุม พื้นที่ทั่วโลก

28 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร  แบบใช้สาย  Twisted Pair, Coaxial Cable, Fiber Optic  แบบไร้สาย  Infrared light, Microwave, Satellite...

29 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 29 ปกติจะใช้ชนิดที่เรียกว่า UTP ซึ่งย่อมาจาก Unshielded twisted-pair Twisted-pair แบบที่มี Shield เรียกว่า STP ข้อดี ราคาถูก หาง่าย เช่น สายโทรศัพท์, CAT 5 ข้อเสีย สัญญาณถูกรบกวนได้ง่าย ความเร็วประมาณ 10-1000 เมกะบิตต่อวินาที Twisted pair : เป็นสายทองแดงบิดเกลียวหุ้มด้วยฉนวน

30 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 อาจเรียกว่า Coax เช่น สาย Cable TV แบ่งเป็นแบบ Thick และ Thin ข้อดี รับ-ส่งข้อมูลได้เร็วกว่าแบบแรกประมาณ 200 เมกะบิตต่อวินาที ปัจจุบันใช้น้อยลง เนื่องจากความก้าวหน้าของ UTP ที่สามารถในการ ส่งข้อมูลได้เร็ว มีราคาถูก จึงเป็นที่นิยมมากกว่า Coaxial: เป็นสายทองแดงหุ้มด้วยฉนวน

31 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 31 ใช้แสงในการนำข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง ข้อมูลอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอล (Digital) เท่านั้น มี Bandwidth ในการส่งข้อมูลสูงมาก = 1300 Mbps ไม่มีปัญหาสัญญาณรบกวน ข้อเสีย คือราคาแพง และติดตั้งยาก เนื่องจากไม่สามารถงอตามมุม เวลาเดินสายได้ ปัจจุบันราคาเริ่มถูกลง Fiber optic : เป็นใยแก้วที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์

32 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 32 เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร โดยไม่ต้องเชื่อมแต่ละจุดด้วยสายอีก ต่อไป เพราะในหลายกรณีไม่สารถเชื่อมโยงด้วยสายได้ เช่น ระยะทาง ห่างไกลกันมาก A) Microwave: รับส่งสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุความถี่สูง โดยต้องมีตัวเชื่อม สัญญาณทุก ๆ 30 ไมล์ B) Satellite: เป็นการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม จากต้นทางไปยัง ปลายทาง โดยดาวเทียมจะอยู่เหนือผิวโลก ประมาณ 22,300 ไมล์ 2. แบบไร้สาย Wireless Links

33 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร  อุปกรณ์ประมวลส่วนหน้า ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวม และ แสดงผลเบื้องในเครือข่าย  อุปกรณ์รวบรวม เป็นคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมและเก็บ รักษาข่าวสารที่มาจากสถานีรับข้อมูล  อุปกรณ์ควบคุม เป็นหน่วยควบคุมระหว่างหน่วย ประมวลผลกลางและอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ เช่น Printer Monitor

34 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 34 HUB : เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลางในการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน Bridge : การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายแบบเดียวกัน (ใช้โปรโตคอล ชนิดเดียวกัน) เข้าด้วยกัน เช่น Lan กับ Lan อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร

35 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 35 Gateway : การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่างชนิดกัน (ใช้โปรโตคอล ต่างชนิดกัน) เข้าด้วยกัน เช่น LAN กับ MAN, LAN กับ Internet Router : ตัวกำหนดเส้นทาง การรับ - ส่งข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลจากผู้ส่ง ถึงผู้รับได้เร็วและถูกต้อง

36 LOGO 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 36 www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO 4/19/2015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google