งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ประเภทของคอมพิวเตอร์
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คอมพิวเตอร์ 3 ประเภทของคอมพิวเตอร์ 4 ชุดคำสั่ง 5 ภาษาคอมพิวเตอร์, ภาษายุคที่ ๔ 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
6 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 7 ระบบเครือข่าย 8 ชนิดของระบบเครือข่าย 9 ช่องทางการสื่อสารข้อมูล 10 อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ประกอบ ขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฎิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการวางแผน การจัดการ และใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบประมวลผล การจัดการข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ = ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 คอมพิวเตอร์ในยุคเริ่มแรก
เครื่องจักรกลหรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยในการคำนวณ ประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนได้ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อใช้ในการ คำนวณขึ้นมาชนิดหนึ่ง เรียกว่า ลูกคิด 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ยุคคอมพิวเตอร์ พ.ศ นักคณิตศาสตร์ ชาวสก็อตแลนด์ชื่อ John Napier ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ใช้ ช่วยการคำนวณขึ้นมา เรียกว่า Napier's Bones เป็นอุปกรณ์ที่ลักษณะคล้ายกับตารางสูตรคูณในปัจจุบัน 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

7 ยุคคอมพิวเตอร์ พ.ศ นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ Blaise Pascal อายุเพียง 19 ปี ได้ออกแบบเครื่องมือ ในการคำนวณ โดยใช้หลักการหมุนของฟันเฟืองหนึ่งอันถูกหมุนครบ 1 รอบ เครื่องมือของปาสคาลนี้ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะชน เมื่อ พ.ศ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากราคาแพง 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ยุคคอมพิวเตอร์ พ.ศ นักปราชญ์ชาวเยอรมันชื่อ Gottfriend von Leibnitz ได้ปรับปรุงเครื่องคำนวณของ ปาสคาลให้สามารถหารคูณและหารได้โดยตรง เครื่องมือของ Leibnitz ยังคงอาศัยการหมุนวงล้อของเครื่องเองอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ดูยุ่งยาก 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ยุคคอมพิวเตอร์ พ.ศ Chales Babbage ถือกำเนิดที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ จบการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ และได้รับตำแหน่ง Lucasian Professor ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ Isaac Newton เคยได้รับมาก่อน ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่นั้น Babbage ได้สร้างเครื่อง หาผลต่าง (Difference Engine) 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ยุคคอมพิวเตอร์ พ.ศ เขาได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อสร้างเครื่อง Difference Engine ขึ้นมา แต่ใน ขณะที่ Babbage ทำการสร้างเครื่อง Difference Engine ได้พัฒนาความคิดไปถึงเครื่องมือในการคำนวณที่มีความ สามารถสูงกว่านี้ ซึ่งก็คือเครื่องที่เรียกว่า เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ยุคคอมพิวเตอร์ พ.ศ ชาวอังกฤษ ชื่อ Lady Auqusta Ada Byron ได้ทำการแปลเรื่องราว เกี่ยวกับเครื่อง Anatical Engine จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ ในระหว่างการแปลทำให้ Lady Ada เข้าใจถึงหลักการทำงาน ของเครื่อง Analytical Engine โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมแรกของโลก และจากจุดนี้จึงถือว่า Lady Ada เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

12 ยุคคอมพิวเตอร์           ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายและถ้าเราจะพูดถึงเทคโนโลยีที่เรียกกันทั่วไปว่าคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์นั้นเป็นคำที่มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

13 Computer CPU Input Unit Memory Unit แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน Output Unit
4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

14 ประเภทของคอมพิวเตอร์
งานวิจัยและ พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ธนาคาร ธุรกิจทางการเงิน โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ธุรกิจที่ซ้ำซ้อนหลากหลาย ตารางเวร หรืองานอื่น ๆ มินิคอมพิวเตอร์ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ Mainframe Minicomputer ไมโครคอมพิวเตอร์ Supercomputer Microcomputer 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

15 ชุดคำสั่ง System Software Application Software แบ่งเป็น ๒ ประเภท
4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

16 พัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
ภาษาระดับต่ำ ภาษาระดับสูง พัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ ใช้งานได้อย่างสะดวก ใกล้เคียงภาษามนุษย์ ในยุคแรก แบ่งเป็น ๒ ระดับ ฟอร์แทรน โคบอล เบสิก แอสเซมบลี ภาษาคอมพิวเตอร์ 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

17 ภาษายุคที่ ๔ 4 GL Easy-to-learn High Productivity Easy-to-use
4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

18 แนวโน้มในอนาคต ภาษาคอมพิวเตอร์ 5GL ที่สำคัญ ได้แก่ ระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ภาษาธรรมชาติ (natural language) ภาษาที่มุ่งเป้าหมาย (objective-oriented language ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Computer is the machine that changed the world. เทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์ให้การส่งผ่านข้อมูลในระยะไกลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความร่วมมือและการแข่งขันทางธุรกิจ 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

19 ระบบเครือข่าย เป็นระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ ๒ ระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างกันหรือทำงานร่วมกันด้านสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เก็บรวบรวม จัดรูปแบบและประมวลผล สถานี (terminal) หรืออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (communication channels) อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร (communication processor) ชุดคำสั่งสำหรับ การติดต่อสื่อสาร (communication software) 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

20 การเชื่อมต่อแบบบัส (BUS)
โหนดแต่ละตัวจะเชื่อมเข้ากับบัส ข้อดี - สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนโหนดได้โดยไม่กระทบระบบ - ถ้ามีโหนดเสียจะไม่กระทบการทำงานของระบบ ข้อเสีย - อาจเกิดการชนกันของข้อมูล (Collision) ถ้ามีการส่งพร้อมกัน โปรโตคอล CSMA/CD เช่น Ethernet 10Mbps , Fast Ehternet Mbps, 1 Gbps 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

21 การเชื่อมต่อแบบรูปดาว (STAR)
ข้อดี - ไม่มีการชนกันของข้อมูล โปรโตคอล ARCnet - ถ้ามีโหนดเสียจะไม่กระทบการทำงานของระบบ ความเร็ว 100 Mbps, สามารถใช้สื่อ Fiber-optic ได้ ข้อเสีย - ถ้าคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเสียทำให้ระบบเสีย 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

22 การเชื่อมต่อแบบวงแหวน (RING)
การเชื่อมโยงของโหนดเป็นวงกลม ไม่มีคอมพิวเตอร์ ศูนย์กลางของการรับส่งข้อมูล และต้องทำในทิศทางเดียวกัน ข้อดี - ไม่มีการชนกันของข้อมูล โปรโตคอล Token ring ความเร็วประมาณ 4-16 Mbps ข้อเสีย - ถ้ามีโหนดเสียจะมีผลกระทบการทำงานของระบบ 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

23 ประเภทของเครือข่าย แบ่งเป็น ๔ ประเภท LAN MAN WAN Internet 4/13/2017
เทคโนโลยีสารสนเทศ

24 LAN (Local Area Network)
เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน ในระยะใกล้ ๆ เช่น ภายในห้องเดียวกัน ชั้นเดียวกัน หรือ อาคารเดียวกัน 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

25 MAN (Metropolitan Area Network)
เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน ซึ่งอาจจะเป็นการนำเอา LAN มาเชื่อมต่อกันในระยะกลาง ครอบคลุมพื้นที่ ในอำเภอ หรือในจังหวัดเดียวกัน 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

26 Wan (Wide Area Network)
เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน ซึ่งอาจจะเป็นการนำเอา LAN หรือ MAN มาเชื่อมต่อกัน ครอบคลุมพื้นที่ในระยะไกลเช่น ประเทศเดียวกัน 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

27 Internet (Internetworking)
เป็นระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นการนำเอา LAN MAN หรือ WAN มาเชื่อมต่อกันครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

28 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
แบบใช้สาย Twisted Pair, Coaxial Cable, Fiber Optic แบบไร้สาย Infrared light, Microwave, Satellite... 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

29 Twisted pair : เป็นสายทองแดงบิดเกลียวหุ้มด้วยฉนวน
ปกติจะใช้ชนิดที่เรียกว่า UTP ซึ่งย่อมาจาก Unshielded twisted-pair Twisted-pair แบบที่มี Shield เรียกว่า STP ข้อดี ราคาถูก หาง่าย เช่น สายโทรศัพท์, CAT 5 ข้อเสีย สัญญาณถูกรบกวนได้ง่าย ความเร็วประมาณ เมกะบิตต่อวินาที 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

30 Coaxial: เป็นสายทองแดงหุ้มด้วยฉนวน
อาจเรียกว่า Coax เช่น สาย Cable TV แบ่งเป็นแบบ Thick และ Thin ข้อดี รับ-ส่งข้อมูลได้เร็วกว่าแบบแรกประมาณ 200 เมกะบิตต่อวินาที ปัจจุบันใช้น้อยลง เนื่องจากความก้าวหน้าของ UTP ที่สามารถในการ ส่งข้อมูลได้เร็ว มีราคาถูก จึงเป็นที่นิยมมากกว่า 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

31 Fiber optic : เป็นใยแก้วที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์
ใช้แสงในการนำข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง ข้อมูลอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอล (Digital) เท่านั้น มี Bandwidth ในการส่งข้อมูลสูงมาก = 1300 Mbps ไม่มีปัญหาสัญญาณรบกวน ข้อเสีย คือราคาแพง และติดตั้งยาก เนื่องจากไม่สามารถงอตามมุม เวลาเดินสายได้ ปัจจุบันราคาเริ่มถูกลง 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

32 2. แบบไร้สาย Wireless Links
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร โดยไม่ต้องเชื่อมแต่ละจุดด้วยสายอีก ต่อไป เพราะในหลายกรณีไม่สารถเชื่อมโยงด้วยสายได้ เช่น ระยะทาง ห่างไกลกันมาก A) Microwave: รับส่งสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุความถี่สูง โดยต้องมีตัวเชื่อมสัญญาณทุก ๆ 30 ไมล์ B) Satellite: เป็นการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม จากต้นทางไปยังปลายทาง โดยดาวเทียมจะอยู่เหนือผิวโลก ประมาณ 22,300 ไมล์ 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

33 อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร
อุปกรณ์ประมวลส่วนหน้า ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวม และแสดงผลเบื้องในเครือข่าย อุปกรณ์รวบรวม เป็นคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมและเก็บรักษาข่าวสารที่มาจากสถานีรับข้อมูล อุปกรณ์ควบคุม เป็นหน่วยควบคุมระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ เช่น Printer Monitor 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

34 อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร
HUB : เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลางในการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน Bridge : การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายแบบเดียวกัน (ใช้โปรโตคอล ชนิดเดียวกัน) เข้าด้วยกัน เช่น Lan กับ Lan 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

35 Gateway : การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่างชนิดกัน (ใช้โปรโตคอล ต่างชนิดกัน) เข้าด้วยกัน เช่น LAN กับ MAN, LAN กับ Internet Router : ตัวกำหนดเส้นทาง การรับ - ส่งข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลจากผู้ส่ง ถึงผู้รับได้เร็วและถูกต้อง 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ

36 Thank You ! 4/13/2017 เทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google