งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Communication Software

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Communication Software"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Communication Software

2 การสื่อสาร Communication
เป็นการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ โดย อาศัยระบบสือสารข้อมูลและอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร เป็นการกระจายอำนาจในการประมวลข้อมูล และ การใช้ทรัพยากรของระบบสารสนเทศร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความ จำเป็นที่จะต้อวติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น โดยเมื่อจัดทำรายงาน แล้วก็อาจจำเป็นจะต้องส่งรายนั้นไปให้ผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ต่างอาคาร ต่างสถานที่ ออกไป อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลได้แก่ คู่สายโทรศัพท์ (Twisted-pair wires) สายเคเบิล (Coaxial Cable) สายใยแก้วนำแสง (Fiber Obtic cable) ระบบไมโครเวฟ (Microwave system) และดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ระบบการจองตั๋วของสายการบิน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสำรองที่นั่งเครื่องบินต่าง ๆ ถ้าหากไม่มีการสื่อสารข้อมูล เราคงไม่ สามารถสำรองที่นั่งเครื่องบินจากบริษัทที่เป็นตัวแทน จำหน่ายบัตรโดยสาร หรือสำนักงานสาขาของสายการบินนั้น ๆ ที่กระจายอยู่ทุกประเทศทั่ว โลกได้

3 หลักการทำงาน คอมพิวเตอร์ ณ.จุดรับ คอมพิวเตอร์ ณ.จุดส่ง
ช่องทางการสื่อสาร อุปกรณ์การสื่อสาร เช่น MODEM Multiplexer อุปกรณ์การสื่อสาร เช่น MODEM Multiplexer

4 ตัวอย่างโปรแกรม Skype : โปรแกรมติดต่อสื่อสารกันผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยเห็นหน้ากันผ่านทางกล้องวีดีโอหรือได้ยินเสียงผ่านไมโครโฟน

5 Line : โปรแกรมติดต่อสื่อสารกันผ่านทางอินเตอร์เน็ตฟังก์ชั่นคล้ายกับ Skype

6 Yahoo Messenger : เป็นการติดต่อสื่อสารผ่านข้อความเหมือนกับการแชทโดยมีให้เห็นรูปประจำตัวอยู่

7 จัดทำโดย นายณัฐพล พงษ์เพ็ชรวิเศษ เลขที่ 20
นายณัฐรพี เชื้อปัญญา เลขที่ 23 นายธนโชติ ชัยปัญญา เลขที่ 25 นายธนกร ไพบูลย์วัฒนผล เลขที่ 26


ดาวน์โหลด ppt Communication Software

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google