งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Communication Software. การสื่อสาร Communication เป็นการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ โดยอาศัยระบบสือสารข้อมูลและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Communication Software. การสื่อสาร Communication เป็นการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ โดยอาศัยระบบสือสารข้อมูลและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Communication Software

2 การสื่อสาร Communication เป็นการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ โดยอาศัยระบบสือสารข้อมูลและ อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร เป็นการกระจาย อำนาจในการประมวลข้อมูล และการใช้ทรัพยากรของระบบ สารสนเทศร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความจำเป็นที่จะต้อวติดต่อสื่อสารกัน มากขึ้น โดยเมื่อจัดทำรายงาน แล้วก็อาจจำเป็นจะต้องส่งรายนั้นไปให้ผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ต่างอาคาร ต่างสถานที่ออกไป อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลได้แก่ คู่ สายโทรศัพท์ (Twisted-pair wires) สายเคเบิล (Coaxial Cable) สายใย แก้วนำแสง (Fiber Obtic cable) ระบบไมโครเวฟ (Microwave system) และดาวเทียมเพื่อ การสื่อสาร เป็นต้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ระบบการจองตั๋ว ของสายการบิน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสำรองที่นั่งเครื่องบินต่าง ๆ ถ้าหาก ไม่มีการสื่อสารข้อมูล เราคงไม่สามารถสำรองที่นั่งเครื่องบิน จากบริษัทที่เป็นตัวแทน จำหน่ายบัตรโดยสาร หรือสำนักงานสาขาของสายการบินนั้น ๆ ที่กระจายอยู่ทุกประเทศทั่วโลกได้

3 ช่องทางการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ณ. จุดรับ อุปกรณ์การสื่อสาร เช่น MODEM Multiplexer อุปกรณ์การสื่อสาร เช่น MODEM Multiplexer คอมพิวเตอร์ ณ. จุดส่ง หลักการทำงาน

4 ตัวอย่างโปรแกรม Skype : โปรแกรมติดต่อสื่อสารกันผ่าน ทางอินเตอร์เน็ตโดยเห็นหน้ากันผ่าน ทางกล้องวีดีโอหรือได้ยินเสียงผ่าน ไมโครโฟน

5 Line : โปรแกรมติดต่อสื่อสารกันผ่าน ทางอินเตอร์เน็ตฟังก์ชั่นคล้ายกับ Skype

6 Yahoo Messenger : เป็นการ ติดต่อสื่อสารผ่านข้อความ เหมือนกับการแชทโดยมีให้ เห็นรูปประจำตัวอยู่

7 จัดทำโดย นายณัฐพล พงษ์เพ็ชรวิเศษ เลขที่ 20 นายณัฐรพี เชื้อปัญญา เลขที่ 23 นายธนโชติ ชัยปัญญา เลขที่ 25 นายธนกร ไพบูลย์วัฒนผล เลขที่ 26


ดาวน์โหลด ppt Communication Software. การสื่อสาร Communication เป็นการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ โดยอาศัยระบบสือสารข้อมูลและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google