งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือค่าย คอมพิวเตอร์ แบ่งได้ 3 ประเภทคือ 1. ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) 2. ระบบเครือข่ายในเขต เมือง (MAN) 3. ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือค่าย คอมพิวเตอร์ แบ่งได้ 3 ประเภทคือ 1. ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) 2. ระบบเครือข่ายในเขต เมือง (MAN) 3. ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบเครือค่าย คอมพิวเตอร์ แบ่งได้ 3 ประเภทคือ 1. ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) 2. ระบบเครือข่ายในเขต เมือง (MAN) 3. ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN )

3 ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) Local Area Network เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็ก ใน พื้นที่ไม่ใหญ่มากนักเช่น ภายในห้องหรือ ภายในตัวอาคาร จุดประสงค์ของการเชื่อมต่อคือ แบ่งปัน ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเช่น พรินเตอร์ สแกนเนอร์ทั้งข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการ ติดต่อสื่อสาร

4 ระบบเครือข่ายในเขตเมือง (MAN) Metropolitan Area Network เป็นการเชื่อมต่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่า LAN เป็นเครือข่ายในเขตเมืองครอบคลุมพื้นที่ใน เขตอำเภอเดียวกันหรือจังหวัดเดียวกันเช่น การเชื่อมต่อระบบระหว่างองค์กรกับองค์กร ( ระบบธนาคาร )

5 ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN) Wide Area Network เป็นเครือข่ายบริเวณกว้าง ซึ่งอาจมี ขอบเขตการเชื่อมต่อที่กว้างไกลขึ้นจาก LAN และ MAN ซึ่งเมื่อเชื่อมต่อแล้วจะ ก่อให้เกิดเป็นระบบเครือข่ายในระดับ จังหวัด ประเทศหรือข้ามทวีปก็ได้

6 นางสาววิมลรัตน์ จงสู้ ชั้นมัธยมศึกษาปี 6/1 เลขที่ 15 โรงเรียนกระสังพิทยาคม


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือค่าย คอมพิวเตอร์ แบ่งได้ 3 ประเภทคือ 1. ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) 2. ระบบเครือข่ายในเขต เมือง (MAN) 3. ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google