งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายแลน จัดทำโดย ด. ช. สิทธิชัย นินประพันธ์ เลขที่ 17 ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ครูผู้สอน อ. สายฝน เอกกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายแลน จัดทำโดย ด. ช. สิทธิชัย นินประพันธ์ เลขที่ 17 ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ครูผู้สอน อ. สายฝน เอกกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัด ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายแลน จัดทำโดย ด. ช. สิทธิชัย นินประพันธ์ เลขที่ 17 ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ครูผู้สอน อ. สายฝน เอกกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัด ลำพูน

2 รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย LAN Topology ระบบ Bus การเชื่อมต่อแบบบัสจะมีสาย หลัก 1 เส้น เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งเซิร์ฟเวอร์ และไคลเอ็นต์ทุกเครื่องจะต้องเชื่อมต่อสาย เคเบิ้ลหลักเส้นนี้ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะ ถูกมองเป็น Node เมื่อเครื่องไคลเอ็นต์เครื่อง ที่หนึ่ง (Node A) ต้องการส่งข้อมูลให้กับ เครื่องที่สอง (Node C) จะต้องส่งข้อมูล และ แอดเดรสของ Node C ลงไปบนบัสสาย เคเบิ้ลนี้ เมื่อเครื่องที่ Node C ได้รับข้อมูล แล้วจะนำข้อมูล ไปทำงานต่อทันที

3 แบบ Ring การเชื่อมต่อแบบวงแหวน เป็นการ เชื่อมต่อจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง จนครบ วงจร ในการจนกว่าจะถึงเครื่องปลายทาง ปัญหาของ โครงสร้างแบบนี้คือ ถ้าหากมีสายขาดในส่วนใดจะทำ ให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ระบบ Ring มีการใช้งาน บนเครื่องตระกูล IBM กันมาก เป็นเครื่องข่าย Token Ring ซึ่งจะใช้รับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องมินิหรือ เมนเฟรมของ IBM กับเครื่องลูกข่ายบนระบบ ส่งข้อมูลจะส่งออกที่สายสัญญาณวงแหวน โดย จะเป็นการส่งผ่านจากเครื่องหนึ่ง ไปสู่เครื่องหนึ่ง

4 แบบ Star การเชื่อมต่อแบบสตาร์นี้จะใช้ อุปกรณ์ Hub เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ โดยที่ทุกเครื่องจะต้องผ่าน Hub สายเคเบิ้ล ที่ใช้ส่วนมากจะเป้น UTP และ Fiber Optic ในการส่งข้อมูล Hub จะเป็นเสมือนตัวทวน สัญญาณ (Repeater) ปัจจุบันมีการใช้ Switch เป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อซึ่งมี ประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่า

5 แบบ Hybrid เป็นการเชื่อมต่อที่ผสนผสาน เครือข่ายย่อยๆ หลายส่วนมารวมเข้าด้วยกัน เช่น นำเอาเครือข่ายระบบ Bus, ระบบ Ring และ ระบบ Star มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับบาง หน่วยงานที่มีเครือข่ายเก่าและใหม่ให้สามารถ ทำงานร่วมกันได้ ซึ่งระบบ Hybrid Network นี้จะ มีโครงสร้างแบบ Hierarchical หรือ Tre ที่มี ลำดับชั้นในการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายแลน จัดทำโดย ด. ช. สิทธิชัย นินประพันธ์ เลขที่ 17 ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ครูผู้สอน อ. สายฝน เอกกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google