งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์และ ตัวอย่างของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ. ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 1. ด้านการศึกษา - ระบบลงทะเบียนเรียน - ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์และ ตัวอย่างของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ. ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 1. ด้านการศึกษา - ระบบลงทะเบียนเรียน - ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยชน์และ ตัวอย่างของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 1. ด้านการศึกษา - ระบบลงทะเบียนเรียน - ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน - การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม - บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

3 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 2. ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข - การทำทะเบียนคนไข้, เก็บประวัติคนไข้ - การวินิจฉัยโรคต่าง ๆ - การใช้เครื่องเอกซเรย์ตรวจหาโรค

4 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 3. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม - ระบบจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและและ พยากรณ์ผลผลิตด้านการเกษตร - การผลิตและควบคุม เช่น โรงงานประกอบ รถยนต์ การควบคุมคุณภาพของสินค้า การส่ง สินค้าตามใบสั่งสินค้า การเช็คสต็อก

5 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 4. ด้านการเงินการธนาคาร - การฝากถอนเงิน - การโอนเงิน - บริการด้านสินเชื่อ - แลกเปลี่ยนเงินตรา - บริการข่าวสารของธนาคาร

6 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 5. ด้านความมั่นคง - ใช้ควบคุมประสานงานวงจรสื่อสารทางทหาร - ทะเบียนประวัติอาชยากรรม - การสืบค้นข้อมูลเพื่อการสืบสวนคดีต่าง ๆ

7 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 6. ด้านคมนาคม - การจองตั๋วรถ - การเช็คอินของสายการบิน - การควบคุมไฟจราจรด้วยคอมพิวเตอร์

8 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 7. ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม - ใช้ในการออกแบบ หรือจำลองสภาวการณ์ต่างๆ เช่น การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิด แผ่นดินไหว โดยการคำนวณและแสดงภาพ สถานการณ์ใกล้เคียงความจริง ตัวอย่างซอฟแวร์ การเกิดแผ่นดินไหว

9 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 8. ด้านการพาณิชย์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารมาใช้ในด้านการพาณิชย์ เช่น การให้บริการชำระค่าสินค้าบริการ การสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และการตรวจ สอบราคาสินค้าผ่านเครื่องอ่านราคาสินค้า

10 แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศ 1. ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

11 แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศ 2. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ระบบแลน (lan) เช่น การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน ใช้อินเตอร์เน็ตในวงแลนเดียวกัน - เครือข่ายไร้สาย wireless LAN WiFi -GPS คลิปวีดีโอ GPS

12 แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศ

13 3. ด้านเทคโนโลยี ระบบทำงานอัตโนมัติที่สามารถตัดสินใจได้เองจะ เข้ามาแทนที่มากขึ้น เช่น ระบบแนะนำเส้นทางจราจร ระบบจอดรถ ระบบตรวจหาตำแหน่งของวัตถุ ระบบ ควบคุมความปลอดภัยภายในอาคาร ระบบทำงาน อัตโนมัติเช่นนี้ อาจกลายเป็นระบบหลักในการดำเนินการ ของหน่วยงานต่างๆ โดยเข้ามาแทนที่การทำงานของ มนุษย์

14 ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ - ด้านสังคม - การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น การ พูดคุย การชื้อสินค้า การบริการต่าง - การทำงานผ่านเครือข่ายทำให้เกิดสภาพที่เสมือน จริง เช่น ห้องเรียนเสมือนจริง ห้องประชุมเสมือน จริง

15 ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจ - สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ที่ส่งกระจายผ่าน ดาวดาวเทียม

16 ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม - ด้านธรรมชาติ - ขยะอิเล็กทรอนิกส์

17 แบบฝึกหัด 1. จงบอกประโยชน์ของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่า มีอะไรบ้าง ตอบเป็นข้อ ๆ 2. ระบบ 3G คืออะไร จงอธิบาย 3. จงวาดระบบเครือข่าย Lan ในห้อง คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์และ ตัวอย่างของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ. ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 1. ด้านการศึกษา - ระบบลงทะเบียนเรียน - ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google