งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 การควบคุมคลัตช์ ด้วยกลไก จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. อธิบายการควบคุมคลัตช์แบบ กลไกสายสลิงและ ตัวกดคลัตช์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 การควบคุมคลัตช์ ด้วยกลไก จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. อธิบายการควบคุมคลัตช์แบบ กลไกสายสลิงและ ตัวกดคลัตช์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 2 การควบคุมคลัตช์ ด้วยกลไก

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. อธิบายการควบคุมคลัตช์แบบ กลไกสายสลิงและ ตัวกดคลัตช์ได้ 3. ปฏิบัติการตรวจปรับแป้นเหยียบ และระยะฟรี สายคลัตช์ได้ 4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน ด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และตระหนักถึง ความปลอดภัย การควบคุมคลัตช์ด้วยกลไก หนังสือหน้า หมายเลข 13/2 2/2

4 ล้อช่วยแรง เหยียบ คลัตช์ เพลาข้อเหวี่ยง เพลาคลัตช์ ผ้าคลัตช์ ปล่อย คลัตช์ พื้นฐานการควบคุมคลัตช์แบบ กลไก หนังสือหน้า หมายเลข 15/1 2/3

5 1. คลัตช์ตำแหน่งส่งกำลัง 2. คลัตช์ตำแหน่งไม่ส่ง กำลัง การควบคุมคลัตช์แบบกลไก สายสลิง หนังสือหน้า หมายเลข 15/2 2/4

6 ลูกปืนกดคลัตช์ หนังสือหน้า หมายเลข 17 2/5

7 ชุดยึดขาคลัตช์ ชุดสปริง ดัน ขาคลัตช์ กลับ จานคลัตช์ ชุดกดคลัตช์ การตรวจปรับคลัตช์ หนังสือหน้า หมายเลข 18/1 2/6

8 224.5 มม. (8.82 นิ้ว ) ความสูงแป้นเหยียบ การปรับแต่งแป้นเหยียบคลัตช์ หนังสือหน้า หมายเลข 18/2 2/7 + 5 - 0 + 0.20 - 0

9 1. จงเขียนประเภทคลัตช์และประเภทใช้ งานในตารางต่อไปนี้ คลัตช์ประเภทงาน และชุดกดคลัตช์ ………………………………………………. ……………………………………………… ………………………………………………. ประเภทใช้งาน สำหรับ ………………………………. กิจกรรมที่ 2 หนังสือหน้า หมายเลข 20/1 2/8

10 จานคลัตช์ เมื่อไม่ได้ เข้าคลัตช์ 2. แรงเสียดทานของคลัตช์ ขึ้นอยู่กับอะไร 2.1 …………..……...…………………………… …………. ….………………………………………...… ………….. 2.2 ……………..……...………………………… ………….. 3 ชุดกดคลัตช์ส่งกำลังด้วย แรงกดสปริง กลไก เป็นอย่างไร ถ้าใช้สปริงแข็ง ขึ้นจะมีผลอะไร ……………………………………………… ……...…………….. กิจกรรมที่ 2 หนังสือหน้า หมายเลข 20/2 2/9

11 4. จงเขียนวิธีแก้ไขข้อขัดข้องของคลัตช์ ซึ่งมีอาการต่อไปนี้ ข้อขัดข้อง 1 คลัตช์ลื่น เมื่อเหยียบคันเร่งเครื่องยนต์ รอบจัดขึ้น แต่อัตราเร่งรถ แล่นไม่ทันใจ หรือรถขึ้น เนินเขารถไม่มีแรงไต่และ มีกลิ่นคลัตช์ไหม้ สาเหตุ วิธีแก้ไข ระยะฟรีขาคลัตช์ไม่มี ……………………………….. การสึกหรอล้อหน้าช่วยแรง ……………………………….. หรือหน้าแผ่นคลัตช์ไม่สม่ำเสมอ ……………………………….. สปริงชุดกดคลัตช์อ่อน ……………………………….. ผ้าคลัตช์แข็งกระด้าง ……………………………….. ผ้าคลัตช์เปื้อนน้ำมันเกียร์หรือ ……………………………….. จาระบี ……………………………….. ผ้าคลัตช์สึกหรอมาก ……………………………….. กลไกขาเหยียบคลัตช์ค้าง ……………………………….. กิจกรรมที่ 2 หนังสือหน้า หมายเลข 21/1 2/10

12 ข้อขัดข้อง 2 คลัตช์ลากหรือคลัตช์จาก ไม่สุด เข้าเกียร์ยาก แม้จะเหยียบ คลัตช์จนสุด 3 ผ้าคลัตช์สึกหรอเร็ว สึกหรอเร็วกว่าเวลาอันควร สาเหตุ วิธีแก้ไข ระยะฟรีขาเหยียบคลัตช์มาก ……………………………….. นิ้วคลัตช์สึกหรอมากหรือความสูง ……………………………….. นิ้วคลัตช์ไม่เท่ากัน ……………………………….. ลูกปืนกดคลัตช์สึกหรอมากหรือ ……………………………….. ติดตาย ……………………………….. จานคลัตช์บิดงอ ……………………………….. ลูกปืนหัวเพลาคลัตช์หลวม ……………………………….. ดุมคลัตช์สกปรกหรือชำรุด ……………………………….. เคลื่อนตัวไม่สะดวก ……………………………….. ปรับแต่งขาเหยียบคลัตช์ไม่ถูก ……………………………….. สปริงชุดกดคลัตช์ล้าหรือหัก ……………………………….. ใช้คลัตช์มากเกินไป ……………………………….. ผู้ขับมักเอาเท้าแตะแป้นเหยียบ ……………………………….. คลัตช์ไว้ ……………………………….. กิจกรรมที่ 2 หนังสือหน้า หมายเลข 21/2 2/11

13 ข้อขัดข้อง 4 คลัตช์สั่นเมื่อคลัตช์ ส่งกำลัง 5 คลัตช์สั่นเมื่อเหยียบคลัตช์ สาเหตุ วิธีแก้ไข หมุดย้ำผ้าคลัตช์หลวม ……………………………….. ผ้าคลัตช์เปื้อนน้ำมันหรือจาระบี ……………………………….. การสึกหรอหน้าล้อช่วยแรง หรือ ……………………………….. หน้าแผ่นกดคลัตช์ไม่สม่ำเสมอ ……………………………….. ลูกปืนกดคลัตช์ชำรุดหรือขาด ……………………………….. การหล่อลื่น ……………………………….. ความสูงนิ้วคลัตช์ไม่เท่ากัน ……………………………….. ลูกปืนหรือบุ๊ชหัวเพลาคลัตช์ชำรุด ……………………………….. ชุดกดคลัตช์ชำรุด ……………………………….. กิจกรรมที่ 2 หนังสือหน้า หมายเลข 22/1 2/12

14 ข้อขัดข้อง 6 เครื่องยนต์ดับเมื่อ เหยียบคลัตช์ 7 คลัตช์มีเสียงดังเมื่อ เหยียบคลัตช์ สาเหตุ วิธีแก้ไข ลูกปืนกดคลัตช์ไม่ดี ……………………………….. แบริ่งกันรุนเพลาข้อเหวี่ยงละลาย ……………………………….. ลูกปืนกดคลัตช์ชำรุด ……………………………….. ดุมจานคลัตช์หลวมในเพลา ……………………………….. สปริงจานคลัตช์หักหรือชำรุด ……………………………….. ลูกปืนหัวเพลาคลัตช์ชำรุด ……………………………….. 5. ตั้งระยะคลัตช์ T และ S หมายถึง อะไร ควรมีระยะเท่าใด T = ……………………………...……...…….. S = ……………………………….…….....….. กิจกรรมที่ 2 หนังสือหน้า หมายเลข 22/2 2/13

15 การควบคุมคลัตช์ ด้วยกลไก


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 การควบคุมคลัตช์ ด้วยกลไก จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. อธิบายการควบคุมคลัตช์แบบ กลไกสายสลิงและ ตัวกดคลัตช์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google