งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word Unit 2 1 231110 Software Packages in Business (Unit 2) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word Unit 2 1 231110 Software Packages in Business (Unit 2) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word Unit 2 1 231110 Software Packages in Business (Unit 2) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา

2 Microsoft Word Unit 22 เนื้อหา การจัดแต่งเอกสาร การใช้ตาราง การใช้ Styles และ Templates การตรวจสอบและแก้ไขข้อความ

3 Microsoft Word Unit 23 การจัดแต่งเอกสาร การจัดรูปแบบข้อความ การปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร และตำแหน่ง กั้นหน้าและกั้นหลัง การปรับช่องว่างระหว่างบรรทัด การตั้งตำแหน่ง Tab การเติมเลขลำดับและบุลเลต การ Copy รูปแบบด้วย Format Painter ขอบกระดาษ (Margin) การแบ่งคอลัมน์เอกสารในรูปแบบหนังสือพิมพ์ การใช้งาน Drop Cap

4 Microsoft Word Unit 24 การใช้ตาราง รู้จักตาราง การสร้างตารางด้วยการวาด การสร้างด้วยปุ่ม แทรกตาราง (Insert Table) การสร้างตารางด้วยคำสั่ง การจัดการแถวและคอลัมน์ การตกแต่งตาราง การคำนวณค่าในตาราง การเรียงลำดับข้อมูลในตาราง

5 Microsoft Word Unit 25 รู้จักตาราง เซลล์ (Cell) แถว (Row) คอลัมน์ / สดมภ์ (Column)

6 Microsoft Word Unit 26 Tables and Borders วาดตารางเพื่อแบ่งเซล ยางลบใช้ลบเส้นแบ่งตาราง น้ำหนักเส้น สีเส้นขอบ ลักษณะเส้นเส้นขอบ สีพื้นหลัง แทรกตารางแยกเซลล์ ผสานเซลล์ การจัดข้อความชิดด้านใด กระจายแถวให้สม่ำเสมอ กระจายคอลัมน์ให้สม่ำเสมอ รูปแบบตารางอัตโนมัติ เปลี่ยนทิศทางข้อความ เรียงจากมากไปน้อย เรียงจากน้อยไปมาก ผลรวมอัตโนมัติ

7 Microsoft Word Unit 27 การใช้ Styles และ Templates Style การเรียกใช้ Styles การสร้าง Styles การแก้ไข Styles Templates การเรียกใช้งาน Templates การสร้าง Templates การแก้ไข Templates

8 Microsoft Word Unit 28 การตรวจและแก้ไขข้อความ การค้นหา / แทนที่คำ การค้นหาแบบต่าง ๆ ในเอกสาร ตรวจและแก้ไขคำที่สะกดผิด


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word Unit 2 1 231110 Software Packages in Business (Unit 2) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google