งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร SPC: Statistical Process Control การควบคุม กระบวนการเชิงสถิติ ความจำเป็นของการฝึกอบรม การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลัก สถิติหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร SPC: Statistical Process Control การควบคุม กระบวนการเชิงสถิติ ความจำเป็นของการฝึกอบรม การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลัก สถิติหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร SPC: Statistical Process Control การควบคุม กระบวนการเชิงสถิติ ความจำเป็นของการฝึกอบรม การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลัก สถิติหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Statistical Process Control (SPC) คือกิจกรรมที่พนักงานระดับปฏิบัติการ (Operators) หัวหน้างาน (Supervisors) และผู้จัดการ (Managers) ใช้แผนภูมิควบคุม (Control Charts) ใน การติดตามผลลัพธ์ที่ออกมาจากกระบวนการ เพื่อที่จะ พิสูจน์ว่ามีสาเหตุที่ไม่สามารถกำหนดได้ของความ แปรปรวน (Special Causes of Variation) หรือไม่ และ หาแนวทางในการกำจัดต่อไป หลักสูตร SPC หรือ การควบคุม กระบวนการเชิงสถิติ ยังสามารถใช้คำนวณหา ความสามารถของกระบวนการในการที่จะ ผลิตชิ้นงาน ให้ได้ตามข้อกำหนด (Process Capability) อีกด้วย ยิ่ง ไปกว่านั้นยังมีอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนไม่น้อยที่ใช้ SPC เป็นหลักฐานแสดงแก่ลูกค้าว่ากระบวนการผลิตจะ อยู่ภายใต้การควบคุมตลอดเวลา

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบเครื่องมือทาง สถิติที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างผังควบคุม เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบหลักการในการ ตีความหมายในผังควบคุมได้ 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถหาค่า ความสามารถของกระบวนการ ( Process Capability ) ได้ 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ หลักการในการตีความหมายของค่าความสามารถของ กระบวนการ ( Process Capability ) ได้ ผู้เข้าฝึกอบรมที่เหมาะสมกับ หลักสูตร Factory Manager Production Manager, QA Manager Production Engineers, QA Engineers Production Supervisors, QA Supervisors

3 ตารางการฝึกอบรม 09.00-12.00 – หลักการและพื้นฐานทาง สถิติ - ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐาน ของการบริหารคุณภาพภายในองค์กร - แผนภูมิควบคุมกระบวนการ (Control Chart) ที่ใช้กับ Variable Data - Workshop 1 13.00-16.00- แผนภูมิควบคุมและการ ประยุกต์ใช้ - แผนภูมิควบคุมกระบวนการ (Control Chart) ที่ใช้กับ Attribute Data - Workshop 2 - การตีความแผนภูมิควบคุม กระบวนการ (Control Chart Interpretation) - การวิเคราะห์ขีดความสามารถ ของกระบวนการ - การวัดและประเมินผล

4 วิธีการ ฝึกอบรม Classroom Training Case Study Workshop วิทยากร Dr.KITTINAN SRIHARUTHAINIRAMOL Bs. Industrial Engineering Ph.D. Candidate in Public and Private Management 08-1451-4660 ปล. ผู้ฝึกอบรมทุก คนต้อง เตรียมเครื่องคิดเลข ด้วยนะครับ

5 สถานที่จัดสัมมนา วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2554 เวลาสัมมนา 6 ชม. ลงทะเบียน 8.30 น. กรุงเทพ ฯ : โรงแรม Bangkok Cha - Da Hotel ( รัชดาภิเษก ) อัตราค่าสัมมนา 3,500 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 %) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080- 2-40260-2 โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนา มาที่ 02-917-7148 หรือจองผ่านทาง E-Mail : training @ pascons. com จะได้รับการตอบยืนยันกลับทุก ครั้ง ติดต่อจอง / สอบถาม 02-917-7147 จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่ เลขที่ 68/19 ซ. รามคำแหง 164 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร SPC: Statistical Process Control การควบคุม กระบวนการเชิงสถิติ ความจำเป็นของการฝึกอบรม การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลัก สถิติหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google