งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SPC: Statistical Process Control การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SPC: Statistical Process Control การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SPC: Statistical Process Control การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
หลักสูตร SPC: Statistical Process Control การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ความจำเป็นของการฝึกอบรม การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Statistical Process Control (SPC) คือกิจกรรมที่พนักงานระดับปฏิบัติการ (Operators) หัวหน้างาน (Supervisors) และผู้จัดการ (Managers) ใช้แผนภูมิควบคุม (Control Charts) ในการติดตามผลลัพธ์ที่ออกมาจากกระบวนการ เพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามีสาเหตุที่ไม่สามารถกำหนดได้ของความแปรปรวน (Special Causes of Variation) หรือไม่ และหาแนวทางในการกำจัดต่อไป หลักสูตร SPC หรือ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ยังสามารถใช้คำนวณหาความสามารถของกระบวนการในการที่จะ ผลิตชิ้นงานให้ได้ตามข้อกำหนด (Process Capability) อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนไม่น้อยที่ใช้ SPC เป็นหลักฐานแสดงแก่ลูกค้าว่ากระบวนการผลิตจะอยู่ภายใต้การควบคุมตลอดเวลา

2 ผู้เข้าฝึกอบรมที่เหมาะสมกับหลักสูตร Factory Manager
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างผังควบคุม เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบหลักการในการตีความหมายในผังควบคุมได้ 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถหาค่าความสามารถของกระบวนการ ( Process Capability ) ได้ 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักการในการตีความหมายของค่าความสามารถของกระบวนการ ( Process Capability ) ได้ ผู้เข้าฝึกอบรมที่เหมาะสมกับหลักสูตร Factory Manager Production Manager, QA Manager Production Engineers, QA Engineers Production Supervisors, QA Supervisors

3 ตารางการฝึกอบรม – หลักการและพื้นฐานทางสถิติ - ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของการบริหารคุณภาพภายในองค์กร แผนภูมิควบคุมกระบวนการ (Control Chart) ที่ใช้กับ Variable Data Workshop 1 แผนภูมิควบคุมและการประยุกต์ใช้ - แผนภูมิควบคุมกระบวนการ (Control Chart) ที่ใช้กับ Attribute Data Workshop การตีความแผนภูมิควบคุมกระบวนการ (Control Chart Interpretation) การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ - การวัดและประเมินผล

4 Dr.KITTINAN SRIHARUTHAINIRAMOL Bs. Industrial Engineering
วิธีการฝึกอบรม Classroom Training Case Study Workshop วิทยากร Dr.KITTINAN SRIHARUTHAINIRAMOL Bs. Industrial Engineering Ph.D. Candidate in Public and Private Management ปล. ผู้ฝึกอบรมทุกคนต้อง เตรียมเครื่องคิดเลขด้วยนะครับ

5 สถานที่จัดสัมมนา วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม เวลาสัมมนา 6 ชม. ลงทะเบียน น. กรุงเทพ ฯ : โรงแรม Bangkok Cha - Da Hotel (รัชดาภิเษก) อัตราค่าสัมมนา 3,500 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 %) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนา มาที่ หรือจองผ่านทาง pascons. com จะได้รับการตอบยืนยันกลับทุกครั้ง ติดต่อจอง/สอบถาม จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่ เลขที่ 68/19 ซ.รามคำแหง 164 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร


ดาวน์โหลด ppt SPC: Statistical Process Control การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google