งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)1 Process Modeling Business System Analysis and Design (BC401)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)1 Process Modeling Business System Analysis and Design (BC401)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)1 Process Modeling Business System Analysis and Design (BC401)

2 สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)2 Process Modeling คือตัวแบบหรือโครงร่าง ของ Software Process ต่างๆที่จะต้องทำหรือพัฒนาระบบ มีหลายวิธี เช่น Business System Analysis and Design (BC401)

3 สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)3 Process Modeling Waterfall Model Communication Planning Modeling Construction Deployment ข้อดี รู้ขั้นตอนการทำงานและติดตามได้ง่าย ข้อเ สีย ถ้ามีความต้องการเปลี่ยน ก็ต้อง ทำใหม่ทั้งหมด Business System Analysis and Design (BC401)

4 สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)4 Process Modeling Incremental Process Model Business System Analysis and Design (BC401)

5 สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)5 Process Modeling RAD (Rappid Application Development) Model Communication Planning Modeling business modeling data modeling process modeling Construction component reuse automatic code generation testing Deployment 60 - 90 days Team # 1 Modeling business modeling data modeling process modeling Construction component reuse automatic code generation testing Modeling business modeling data modeling process modeling Construction component reuse automatic code generation testing Team # 2 Team # n integration delivery feedback Business System Analysis and Design (BC401)

6 สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)6 Process Modeling Spiral Model Business System Analysis and Design (BC401)

7 สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)7 Process Modeling Component Base Development Model เป็นการนำเอา Component ที่เขามีอยู่แล้ว มาประกอบกันเป็นโปรแกรม Business System Analysis and Design (BC401)

8 สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)8 Process Modeling ดูรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนซึ่งสามารถ Download ได้ที่ web site อาจารย์นะครับ Business System Analysis and Design (BC401)


ดาวน์โหลด ppt สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)1 Process Modeling Business System Analysis and Design (BC401)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google