งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business System Analysis and Design (BC401)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business System Analysis and Design (BC401)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business System Analysis and Design (BC401)
Process Modeling สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)

2 Business System Analysis and Design (BC401)
Process Modeling คือตัวแบบหรือโครงร่าง ของ Software Process ต่างๆที่จะต้องทำหรือพัฒนาระบบ มีหลายวิธี เช่น สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)

3 Business System Analysis and Design (BC401)
Process Modeling Waterfall Model ข้อดี Communication รู้ขั้นตอนการทำงานและติดตามได้ง่าย Planning Modeling ข้อเสีย ถ้ามีความต้องการเปลี่ยน ก็ต้อง ทำใหม่ทั้งหมด Construction Deployment สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)

4 Business System Analysis and Design (BC401)
Process Modeling Incremental Process Model สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)

5 Business System Analysis and Design (BC401)
Process Modeling RAD (Rappid Application Development) Model C o m u n i c a t P l g M d e b s p r D y 6 - 9 T # 1 2 v f k สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)

6 Business System Analysis and Design (BC401)
Process Modeling Spiral Model สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)

7 Business System Analysis and Design (BC401)
Process Modeling Component Base Development Model เป็นการนำเอา Component ที่เขามีอยู่แล้ว มาประกอบกันเป็นโปรแกรม สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)

8 Business System Analysis and Design (BC401)
Process Modeling ดูรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนซึ่งสามารถ Download ได้ที่ web site อาจารย์นะครับ สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ Business System Analysis and Design (BC401)


ดาวน์โหลด ppt Business System Analysis and Design (BC401)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google