งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Work Breakdown Structure Peerapol Yuvapoositanon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Work Breakdown Structure Peerapol Yuvapoositanon."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Work Breakdown Structure Peerapol Yuvapoositanon

2 ( ทบทวน ) The Project Development Process  กำหนดความต้องการ (Requirements and Specifications)  ออกแบบ (Design)  พัฒนา หรือ ลงมือทำ (Development)  ทดสอบ (Testing)  เผยแพร่และจัดทำเอกสาร (Distribution and Documentation)

3 GANTT CHART  Gantt chart คือ แผนการทำงาน ในแต่ละ ช่วงเวลา  ตัวอย่าง โครงงาน “ หุ่นยนต์กู้ภัย ” NOV 05 DEC 05 JAN 06 FEB 06 1. ศึกษา งาน 2. ออกแบบ หุ่น 3. พัฒนา 4. ทดสอบ Modified Waterfall Model Waterfall Model

4 ตัวอย่างของ “ หุ่นยนต์กู้ภัย ” รูปจาก : http://www.manager.co.th http://www.manager.co.th http://www.manager.co.th เรื่องหุ่นยนต์กู้ภัย : http://www.trs.or.th

5 กำหนดเวลาอย่างไรดี ?  ทำ Work Breakdown Structure (WBS)  กำหนดขนาดของโปรเจกท์  กำหนดความเชื่อมโยงของงาน  กำหนดเวลาทำงานทั้งหมด

6 WBS 0 12345 1.11.22.13.1 3.1.13.1.2

7 WBS ของ “ หุ่นกู้ภัย ” หุ่นกู้ภัย 0 ออกแบบ 1 พัฒนา 2 ทดสอบ 3 ทดลองใช้ 4 ทำรายงาน 5 ออกแบบเมคคานิก1.1ออกแบบซอฟท์แวร์1.2โมดูลการพัฒนา2.1วางแผนทดสอบ3.1 ทดสอบเมคคานิก3.1.1ทดสอบซอฟท์แวร์ 3.1.2 3.1.2

8 ตัวอย่าง Software Development ของ MS Project 2003

9 WBS


ดาวน์โหลด ppt Work Breakdown Structure Peerapol Yuvapoositanon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google