งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม
e-Commerce อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2 เนื้อหารายวิชา ภาคทฤษฎี e-Business , e-Commerce
e-Retailing, e-Advertisting, e-Auction, e-Service, e-Government, m-Commerce Network System, Communication Channel Security and Payment Systems e-Commerce and Application Development Strategic Planning for e-Commerce Electronic Commerce Law

3 เนื้อหารายวิชา (ต่อ) ภาคปฏิบัติ
สร้างเว็บไซต์ e-Commerce ด้วย Dreamweaver, PHP, MySQL ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP โครงสร้างภาษา PHP ฟังก์ชันของ PHP ติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP สร้างเว็บไซต์ e-Commerce

4 การวัดผลการเรียน ภาคทฤษฎี (50)
- สอบย่อย (10) - สอบกลางภาค (15) สอบปลายภาค (25) ภาคปฏิบัติ (50) - สร้างเว็บไซต์ e-Commerce (20) สอบปฏิบัติ (20) - รายงาน (10) A B+ B C+ C D+ D E 80-100 75-79 70-74 60-69 50-59 45-49 40-44 0-39

5 แนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กิตติ ภักดีวัฒนกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ คัมภีร์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์คอนซัลท์. ทศพล ธนะทิพานนท์ และวรเศรษฐ สุวรรณิก PHP สำหรับงาน E-Commerce. กรุงเทพฯ : วรรณิก. แนะนำ ASEAN ASEAN Community in 2015 th-sub

6 ขอให้ทุกคนโชคดี


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google