งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. สถิตย์ กังวานณรงค์กุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2556 TEXT_LOGO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. สถิตย์ กังวานณรงค์กุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2556 TEXT_LOGO."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อ. สถิตย์ กังวานณรงค์กุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2556 TEXT_LOGO

3 พิมพ์ตัวอักษร Nairong แล้วเป็นตัวหนา

4 กด ALT ค้างไว้ แล้วเลื่อนตัวอักษรขึ้นไปด้านบน ( มีอักษร 2 ชุด )

5 ไปเมนู...

6 ทำการเชื่อมตัวอักษรเข้าหากันทีละตัว... 1. กดพื้นที่ว่าง 1 ครั้ง เพื่อให้กรอบสีน้ำเงินหายไป และ เริ่มทำจาก “a” 2. วาดรูปสี่เหลี่ยมทับเอส่วนบน ดังภาพ 1 3. คลิกเลือกลูกศรขาว Direct Selection Tools และกด Shift ค้างไว้และคลิกเลือกตัว “a” ดังภาพ 2 4. กดเลือกตัวที่ 2 ของ Pathfinder (subtract from…) และ Expand Window > Pathfinder

7 สร้างสีเหลี่ยมเชื่อมต่อกันดังรูป

8 เชื่อมต่อตัว R ด้วย Direct Selection Tool 1. เลือกเครื่อง Direct Selection tool 2. ไปที่มุมบน R ดังภาพ 1 และลากลากดังภาพ 2 และ 3

9 ตัว N ก็ทำเช่นเดียวกัน แต่ลากขอบหาตัว O 1. เลือกเครื่อง Direct Selection tool 2. ไปที่มุมล่าง N ดังภาพ 1 และลากลากดังภาพ 2 และ 3

10 สร้างสี่เหลี่ยมระหว่าง N และ G

11 ไปเติมสีแบบ “ การไล่เฉดสี ”

12 ทำการไล่ระดับเฉดสี

13 ขั้นตอนสำคัญในการเพิ่มความสวยงาม 1. กดคลิกขวา > GROUP

14 กด alt ค้างไว้ และคลิกลากตัวอักษรออกมาอีก 1 ชุด

15 เปลี่ยนสีตัวอักษรชุดล่างเป็นสีดำ

16 ลากตัวอักษรชุดบนลงมาประกบกับชุดล่าง ในกรณี ชุดสีดำอยู่ด้านบน ให้คลิกขวาที่ชุดตัวสีดำ Arrange > Sent to Back หรือ ( เมนู Object > Arrange > Sent to Back)

17 ตกแต่งเพิ่มเติม > วาดสี่เหลี่ยมสีดำทับตัวอักษร

18 คลิกขวา Arrange > Sent to Back

19 เปลี่ยนสี และ ลงชื่อแสดงความเป็นเจ้าของ Save ชื่อ work02_num_name_class เช่น work02_09_sathit_2-5 เป็นต้น ส่งงานที่ sathitkang09@gmail.com

20 แบบทดสอบคาบถัดไป หลังจากเรียน Text-Logo Save ชื่องาน Name_num_name_class เช่น Name_09_sathit_2-5 เป็นต้น ส่งงานที่ sathitkang09@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt อ. สถิตย์ กังวานณรงค์กุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2556 TEXT_LOGO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google