งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์สิงคโปร์ โล่สีแดงประดับจันทร์เสี้ยวและกลุ่มดาว ๕ ดวง ข้างซ้าย เป็นสิงโต แทนสิงคโปร์ ข้างขวาเป็นเสือโคร่ง แทน ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของเกาะกับมาเลเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์สิงคโปร์ โล่สีแดงประดับจันทร์เสี้ยวและกลุ่มดาว ๕ ดวง ข้างซ้าย เป็นสิงโต แทนสิงคโปร์ ข้างขวาเป็นเสือโคร่ง แทน ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของเกาะกับมาเลเซีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สัญลักษณ์สิงคโปร์ โล่สีแดงประดับจันทร์เสี้ยวและกลุ่มดาว ๕ ดวง ข้างซ้าย เป็นสิงโต แทนสิงคโปร์ ข้างขวาเป็นเสือโคร่ง แทน ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของเกาะกับมาเลเซีย ข้าง ใต้มีคำขวัญ “Majulah singapura” ซึ่งมีความหมายว่า “ สิงคโปร์จงเจริญ ”

3 สัญลักษณ์ประจำชาติของ สิงคโปร์ สิงคโปร์มีสัญลักษณ์ประจำชาติ คือ สิงโต ซึ่งเป็นที่มาของ ชื่อประเทศ มาจากคำว่า สิงคปุระ (Singapura) เป็นภาษา สันสกฤต หมายถึงเมืองแห่งสิงโต สัญลักษณ์นี้เป็น ตัวแทน ของความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และความดีเลิศ สิงโต จะเป็นสีแดงทั้งหมด ซึ่งตัดกับพื้นหลังสีขาว ๒ สีนี้ เป็นสี ของธงชาติ แผงคอเป็นสิงโตมี ๕ แฉก มี ความหมาย เช่นเดียวกับกลุ่มดาวทั้ง ๕ ลักษณะท่าทางที่มุ่งมั่นของ สิงโต แแสดงถึง จิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวของประเทศที่พร้อม จะเผชิญกับอุปสรรคทั้งหลายและชนะอุปสรรคเหล่านั้น

4 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประเทศสิงคโปร์มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐ สิงคโปร์ (Republic of Singapore) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะ ซึ่งประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณ ใกล้เคียง 63 เกาะ มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 682.7 ตาราง กิโลเมตร ( ประมาณเกาะภูเก็ต ) โดยมี ทิศเหนือ ติด มาเลเซีย ทิศตะวันออก ติด ทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตก ติด มาเลเซีย และช่องแคบมะละกา ทิศใต้ ติด ช่องแคบมะละกา

5 ข้อมูลทั่วไป เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวจากทิศ ตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร และความกว้าง จากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร โดยมีกรุง สิงคโปร์เป็นเมืองหลวง มีการปกครองแบบสาธารณรัฐแบบ Parliamentary Republic ในเครือจักรภพ โดยมี ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ วันชาติตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม (1965) ของทุกปี

6 ศาสนา สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแห่งความหลากหลาย มี จำนวนประชากรประมาณ 4.35 ล้านคน (2548) ซึ่งเป็นชาว จีน 77% มาเลย์ 14% อินเดีย 7.6% และอื่นๆ 1.4% ภาษา ทางการที่ใช้จึงมีทั้งภาษาจีน มาเลย์ ทมิฬและอังกฤษ มี ศาสนาประจำชาติคือ พุทธศาสนา มุสลิม ฮินดู คริสต์เตียน เต๋า และลัทธิขงจื้อ


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์สิงคโปร์ โล่สีแดงประดับจันทร์เสี้ยวและกลุ่มดาว ๕ ดวง ข้างซ้าย เป็นสิงโต แทนสิงคโปร์ ข้างขวาเป็นเสือโคร่ง แทน ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของเกาะกับมาเลเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google