งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน จงสร้างตารางแจก แจงความถี่ของ ข้อมูลต่อไปนี้ โดย กำหนดให้มี 5 ชั้น และหาขอบล่าง, ขอบบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน จงสร้างตารางแจก แจงความถี่ของ ข้อมูลต่อไปนี้ โดย กำหนดให้มี 5 ชั้น และหาขอบล่าง, ขอบบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7

3 ครูปพิชญา คนยืน จงสร้างตารางแจก แจงความถี่ของ ข้อมูลต่อไปนี้ โดย กำหนดให้มี 5 ชั้น และหาขอบล่าง, ขอบบน

4 ครูปพิชญา คนยืน ข้อมูล ต่ำสุด ข้อมูล สูงสุด

5 ครูปพิชญา คนยืน

6 ครูปพิชญา คนยืน ความกว้างของ อันตรภาคชั้น = ขอบบน - ขอบล่าง

7 ครูปพิชญา คนยืน จุดกึ่งกลางชั้น = ขอบล่าง + ขอบบน 2 เท่ากับ ครึ่งหนึ่ง ของผลบวกของค่า ต่ำสุดของอันตรภาค ชั้น กับค่าสูงสุดของ อันตรภาคชั้นนั้น

8 ครูปพิชญา คนยืน

9 ครูปพิชญา คนยืน ฮิสโท แกรม เกิดจากรูปสี่เหลี่ยม มุมฉากวางเรียง ติดต่อกันโดยมีความ กว้างแต่ละรูปเท่ากับ ความกว้างของอันตร ภาคชั้นและความยาว เท่ากับความถี่

10 ครูปพิชญา คนยืน จำนวนรูปสี่เหลี่ยม เท่ากับจำนวนอันตร ภาคชั้น จุดบนแกน นอนจะกำหนดด้วย ขอบล่าง - ขอบบน ของอันตรภาคชั้น

11 ครูปพิชญา คนยืน ฮิสโท แกรม จำนวนนักเรียน ( คน ) คะแน น

12 ครูปพิชญา คนยืน ตารางแจกแจง ความถี่ของความสูง ของนักเรียนเป็นดังนี้ รวม จงเขียนฮิส โทแกรม แสดงข้อมูล ชุดนี้

13 ครูปพิชญา คนยืน รวม

14 ครูปพิชญา คนยืน จำนวนนักเรียน ( คน ) ความ สูง

15 ครูปพิชญา คนยืน จงเขียนฮิสโทแกรม จากตารางแจกแจง ความถี่ต่อไปนี้ รวม

16 ครูปพิชญา คนยืน รวม

17 ครูปพิชญา คนยืน จำนวนคน น้ำหนั ก ( กก.)

18 ครูปพิชญา คนยืน การบ้าน แบบฝึกหัด 3.1 ข้อที่ 3 หน้า 108

19 ครูปพิชญา คนยืน พบกันใหม่วัน พรุ่งนี้ เรื่อง สถิติ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน จงสร้างตารางแจก แจงความถี่ของ ข้อมูลต่อไปนี้ โดย กำหนดให้มี 5 ชั้น และหาขอบล่าง, ขอบบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google