งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ch 12 AC Steady-State Power Instantaneous Power Maximum Instantaneous Power หรือ Peak Power Average Power Root Mean square (RMS) Power Factor Complex Power.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ch 12 AC Steady-State Power Instantaneous Power Maximum Instantaneous Power หรือ Peak Power Average Power Root Mean square (RMS) Power Factor Complex Power."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ch 12 AC Steady-State Power Instantaneous Power Maximum Instantaneous Power หรือ Peak Power Average Power Root Mean square (RMS) Power Factor Complex Power

2 Average Power

3

4

5 ซูเปอร์โพซิชันและกำลังไฟฟ้า

6 RMS Values (Root Mean Square) (Effective Values) ค่า rms ของกระแส (หรือแรงดัน) ราย คาบ คือ ค่าคงที่ซึ่งเท่ากับค่ากระแส (หรือ แรงดัน) dc ซึ่งสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้า เฉลี่ยให้กับตัวต้านทานได้เท่ากัน

7

8

9 Power Factor Apparent Power หน่วยเป็น VA หรือ kVA หน่วยเป็น W หรือ kW Average Power

10 Power Factor = PF angle เป็นมุมของอิมพิแดนซ์ของ Load นั่นเอง

11 โหลดเป็นตัวต้านทานอย่างเดียว แรงดันกับกระแสมีเฟสเหมือนกัน โหลดเป็นตัวเหนี่ยวนำอย่างเดียว กระแสตามแรงดัน 90 องศา มุมเฟสของกระแสเป็นศูนย์ แรงดันจะนำกระแสอยู่ 90 องศา โหลดเป็นตัวเก็บประจุอย่างเดียว กระแสนำแรงดัน 90 องศา มุมเฟสของกระแสเป็นศูนย์ แรงดันจะตามกระแสอยู่ 90 องศา

12 โหลดซึ่งมีมุมเฟสอยู่ระหว่าง จะเป็นโหลด RC โหลดซึ่งมีมุมเฟสอยู่ระหว่าง จะเป็นโหลด RL โหลด RC จะเป็น leading pf เพราะว่ากระแสนำแรงดัน โหลด RL เป็น lagging pf เนื่องจากกระแสตามแรงดัน

13 ตัวอย่างการเปลี่ยนค่า power factor

14

15

16 Complex Power Average Power Real Power Reactive Power VAR, Volt-Amp Reactive

17

18 Power Measurement


ดาวน์โหลด ppt Ch 12 AC Steady-State Power Instantaneous Power Maximum Instantaneous Power หรือ Peak Power Average Power Root Mean square (RMS) Power Factor Complex Power.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google