งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์ 3 ขั้วต่อ ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำ 3 ย่าน ( มี npn และ pnp) ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (Bipolor Transistor) การไบแอส ( ไบอัส =bias) ทรานซิสเตอร์ I B.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์ 3 ขั้วต่อ ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำ 3 ย่าน ( มี npn และ pnp) ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (Bipolor Transistor) การไบแอส ( ไบอัส =bias) ทรานซิสเตอร์ I B."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์ 3 ขั้วต่อ ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำ 3 ย่าน ( มี npn และ pnp) ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (Bipolor Transistor) การไบแอส ( ไบอัส =bias) ทรานซิสเตอร์ I B = กระแสเบส I C = กระแสคอลเลคเตอร์ I E = กระแสอิมิตเตอร์ สัญลัก ษณ์ I E = I C + I B อัตราขยายกระแส (current gain) ทรานซิสเตอร์กำลังต่ำ ทราสซิสเตอร์กำลังสูง 1

2 วงจร อิมิตเตอร์ ร่วม (common emitter) Diode curve Collector curves 2

3 ตัวอย่าง จงหากระแส I C และ แรงดัน V CE วิธีทำ ดังนั้น กระแ ส แรงดั น 3

4 Cutoff, breakdown, saturation กับการใช้ ทรานซิสเตอร์เป็นสวิทช์ การใช้งานปกติมี 2 เกณฑ์ Base-biased circuit การออกแบบใช้งานทรานซิสเตอร์เป็นสวิทช์ เมื่อจัดให้ V BB =V CC อัตราส่วน R B :R C = 10:1 จะทำให้ทรานซิสเตอร์ถูกขับไปสู่ สภาวะอิ่มตัว (saturation) วงจรเช่นนี้ใช้ประโยชน์ในวงจรดิจิตอล มีชื่อเรียก switching circuit หรือ two-state circuit 4

5 การใช้ทรานซิสเตอร์เป็นแหล่งจ่ายกระแส ทำได้โดยจัดไบอัสเข้าที่ ขาอิมิตเตอร์ Emitter-biased circuit การใช้ความต้านทาน R E เป็นกุญแจสำคัญในการตรึงค่า I C ( ค่า R E ยิ่งมากยิ่งดี I C จะเสถียร ) เป็นลักษณะวงจรที่เหมาะสมมากเพื่อการใช้งาน ทรานซิสเตอร์ใน active region 5 มีค่าคงที่ จึงคงที่ด้วย ( ไม่ขึ้นอยู่ กับ R C )

6 ตัวอย่าง จงหา V CC และ V CE วิธีทำ 6 ดังนั้น และ

7 ร่วมกัน อภิปราย Base-biased LED driver Emitter-biased LED driver 7

8 เส้นโหลด และ จุด Q เส้นโหลดคืออะไร จุด Q คืออะไร 8

9 การใช้ทรานซิสเตอร์ในย่านแอกทีฟ กับการ ไบอัสด้วยวิธีแบ่งแรงดัน ใช้งาน BJT ย่านแอกทีฟ ให้ประโยชน์อะไร ทำไมถึงต้องออกแบบการไบอัส วงจรต้นแบบของการ ไบอัสอิมิตเตอร์ การไบอัสด้วยวิธีแบ่ง แรงดัน เมื่อมีแหล่งจ่ายเดียว 9


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์ 3 ขั้วต่อ ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำ 3 ย่าน ( มี npn และ pnp) ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (Bipolor Transistor) การไบแอส ( ไบอัส =bias) ทรานซิสเตอร์ I B.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google