งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ จำเป็นที่จะต้องมีระบบ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดใด อัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ จำเป็นที่จะต้องมีระบบ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดใด อัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ จำเป็นที่จะต้องมีระบบ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดใด อัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ รอบคอ

3 ในการเลือกซื้อข้าวของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เราจะต้องคำนึงถึง ความจำเป็น ความเหมาะสม คุณภาพของสินค้า รวมทั้ง ประโยชน์การใช้สอยเป็นเบื้องต้น ในการพิจารณาไม่ควรยึดติดกับ ยี่ห้อ ความทันสมัยของเทคโนโลยี สมัยใหม่ ตลอดจนสินค้าที่ ฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นก็ไม่ควร

4 การประกอบอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริต เป็นหนทางนำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จในชีวิต และครอบครัว ดังนั้นแม้ว่าการประกอบอาชีพอะไรก็ ตาม ขอให้ทุกคนจงภูมิใจในอาชีพที่ ทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เมื่อสำนึกในหน้าที่ของตนเองให้ดี ที่สุดแล้ว ชุมชนและสังคมของเราก็ จะมีความสุขติดตาม


ดาวน์โหลด ppt หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ จำเป็นที่จะต้องมีระบบ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดใด อัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google