งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  E-Commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  รูปแบบการทำธุรกรรมซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าหรือบริการต่างๆ ระหว่างผู้ซื้อและ ผู้ขาย โดยผ่านช่องทางการจำหน่ายด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  E-Commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  รูปแบบการทำธุรกรรมซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าหรือบริการต่างๆ ระหว่างผู้ซื้อและ ผู้ขาย โดยผ่านช่องทางการจำหน่ายด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  E-Commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  รูปแบบการทำธุรกรรมซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าหรือบริการต่างๆ ระหว่างผู้ซื้อและ ผู้ขาย โดยผ่านช่องทางการจำหน่ายด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

2 เปรียบเทียบการค้ายุคเดิมกับ การค้าออนไลน์ การค้าแบบเดิม ลูกค้าต้องมาที่ร้านค้า ลูกค้าไม่สะดวก บางครั้งไม่มีที่จอดรถ ร้านค้าต้องเช่า ต้องซื้อทำเล มี ค่าใช้จ่าย สินค้ามีจำกัด มีเฉพาะเท่าที่ โชว์หรือขาย ลูกค้าถูกจำกัดเท่าที่เดินผ่าน หรือในละแวกบ้าน การค้าออนไลน์ ลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์จากที่ ไหนก็ได้ ส่งสินค้าถึงบ้าน ร้านไม่ต้องเช่า ที่ดินไม่ต้อง ซื้อ ค่าใช้จ่ายต่ำ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง มีลูกค้าอยู่ทั่วโลก

3 เมื่อปี พ. ศ. 2513 เริ่มใช้ระบบโอนเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือ EFT (Electronic Fund Transfer) ในสถาบันการเงินและ องค์กรขนาดใหญ่ ต่อมาใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI)  ช่วยขยายการส่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางการเงิน อย่างเดียวเป็นการส่ง ข้อมูลแบบอื่นเพิ่มขึ้น เช่น การส่งข้อมูลระหว่าง สถาบันการเงินกับผู้ผลิต หรือผู้ค้าส่งกับผู้ค้าปลีก เป็นต้น  มีค่าใช้จ่ายสูงจึงทำให้มีการใช้เฉพาะเครือข่าย ธุรกิจรายใหญ่เท่านั้น  คอมพิวเตอร์ของคู่ค้าทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยน เอกสารกันโดยตรง เมื่อเกิด World Wide Web พร้อมเบรา เซอร์รุ่นแรกชื่อ Mosaic ในปี ค. ศ. 1993 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นที่แพร่หลาย วิวัฒนาการของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์

4 Digital Economy เศรษฐกิจ ดิจิตอล  หรือ Internet Economy, New Economy, Web Economy  เศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่บนเทคโนโลยีดิจิตอล รวมถึง  การทำเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานจากการนำ เทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้งาน  การสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย  คอมพิวเตอร์ โปรแกรม  เทคโนโลยีสื่อสารใช้ติดต่อสื่อสาร  ทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจทำได้สะดวกขึ้น  E-Commerce เป็นรูปแบบหนึ่งของ Digital Economy

5  หมายถึง การขายสินค้าหรือบริการให้กับ ผู้บริโภคโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สินค้าอยู่ในรูปแบบของ Digital Product  ควรมีแบรนด์เพื่อการจดจำ  เป็นรูปแบบหนึ่งของ E-Commerce แบบ B-to-C การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Retailing : E- Retailing)


ดาวน์โหลด ppt พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  E-Commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  รูปแบบการทำธุรกรรมซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าหรือบริการต่างๆ ระหว่างผู้ซื้อและ ผู้ขาย โดยผ่านช่องทางการจำหน่ายด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google