งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการทำธุรกรรมซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ต่างๆ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผ่านช่องทางการจำหน่ายด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

2 เปรียบเทียบการค้ายุคเดิมกับการค้าออนไลน์
การค้าแบบเดิม ลูกค้าต้องมาที่ร้านค้า ลูกค้าไม่สะดวก บางครั้งไม่มีที่จอดรถ ร้านค้าต้องเช่า ต้องซื้อทำเล มีค่าใช้จ่าย สินค้ามีจำกัด มีเฉพาะเท่าที่โชว์หรือขาย ลูกค้าถูกจำกัดเท่าที่เดินผ่านหรือในละแวกบ้าน การค้าออนไลน์ ลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ ส่งสินค้าถึงบ้าน ร้านไม่ต้องเช่า ที่ดินไม่ต้องซื้อ ค่าใช้จ่ายต่ำ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง มีลูกค้าอยู่ทั่วโลก

3 วิวัฒนาการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เมื่อปี พ.ศ เริ่มใช้ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EFT (Electronic Fund Transfer) ในสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่ ต่อมาใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) ช่วยขยายการส่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางการเงินอย่างเดียวเป็นการส่ง ข้อมูลแบบอื่นเพิ่มขึ้น เช่น การส่งข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ผลิต หรือผู้ค้าส่งกับผู้ค้าปลีก เป็นต้น มีค่าใช้จ่ายสูงจึงทำให้มีการใช้เฉพาะเครือข่ายธุรกิจรายใหญ่เท่านั้น คอมพิวเตอร์ของคู่ค้าทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนเอกสารกันโดยตรง เมื่อเกิด World Wide Web พร้อมเบราเซอร์รุ่นแรกชื่อ Mosaic ในปี ค.ศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นที่แพร่หลาย

4 Digital Economy เศรษฐกิจดิจิตอล
หรือ Internet Economy, New Economy, Web Economy เศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่บนเทคโนโลยีดิจิตอล รวมถึง การทำเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานจากการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้งาน การสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ โปรแกรม เทคโนโลยีสื่อสารใช้ติดต่อสื่อสาร ทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจทำได้สะดวกขึ้น E-Commerce เป็นรูปแบบหนึ่งของ Digital Economy

5 การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Retailing : E- Retailing)
หมายถึง การขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอยู่ในรูปแบบของ Digital Product ควรมีแบรนด์เพื่อการจดจำ เป็นรูปแบบหนึ่งของ E-Commerce แบบ B-to-C


ดาวน์โหลด ppt พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google